×
 

Har du expertkunskaper inom våra branscher? Vi vill alltid ha den nyaste kunskapen i våra utbildningar och letar alltid efter människor som vill dela med sig av sin kompetens. Hos oss kan du undervisa i hela kurser eller hålla i en gästföreläsning.

Undervisa hos KYH

Som utbildare har du en mycket viktig roll. Det är du som dagligen möter våra studenter och som ger dem den kunskap, de färdigheterna och den kompetensen som de behöver för sitt framtida yrkesliv.

Som utbildare är du experten inom ditt område på utbildningen, du har sett branschen och du vet hur saker och ting fungerar. Men att vara utbildare är inte bara att vara bra på sitt ämne, utan du kan också förmedla det till våra studenter. Om du vill undervisa på KYH är du varmt välkommen att kontakta våra utbildningsledare utifrån vilken utbildning du är intresserad av!

Jag vill undervisa hos KYH

Fyll i dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig. Vänligen välj vilken utbildning det gäller så vi snabbt kan koppla ihop dig med rätt person.

Vad vill du bli kontaktad om?
Gäller det en specifik utbildning?

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

*Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
*Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
*Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter. Läs hela policyn!