×
 

Samarbeta med KYH yrkeshögskola

KYH samarbetar årligen med hundratals olika företag, organisationer, näringsliv och/eller utbildare inom samhällsbyggnad, ekonomi och IT. Alla våra utbildningar är framtagna tillsammans med branschen för att matcha nuvarande och framtida kompetensbehovet. Det vill säga våra studenters behov av ett nytt och mer meningsfullt yrkesliv och våra partnerföretags behov av kvalificerade medarbetare.

Vi är strategiskt placerade för att matcha nationella, regionala och lokala utbildningsbehov, där KYH Anywhere ger våra studerande en chans att kompetensutveckla sig där de bor.

Vill du vara med och skapa nästa generation inom din bransch? Nedan finner du flera sätt att samarbeta med oss. Om du fortfarande har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Träffa KYH i förmöte

Vi möts på ett eller flera möten, håller workshop och samtalar för att se hur vi på bästa sätt kan samarbeta ihop.

Avsiktsförklaring

Ett dokument som visar på branschens kompetensbehov inför ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledningsgrupp för utbildning

Sitt med i ledningsgruppen och påverka hur utbildningens kvalitet, utformning och ha första inblick i de pågående studerande.

Undervisa i utbildning

Sätt dina expertkunskaper på prov och undervisa framtidens konsulter.

Ta emot praktikant

En tredjedel av utbildningen består av praktik – ta emot studerande på ditt företag för att ge dem första steget in i deras nya bransch.

Anställa examinerad student

Hittat det du letat efter? Anställ våra studenter när de tagit examen.

KYH är en viktig aktör för oss i branschen. KYH lyssnar av vad vi behöver, men är också nytänkande och hjälper oss tänka utanför våra traditionella ramar – det är mycket värdefullt.

Peter Fredriksson,
Utvecklingschef, Skanska
tyrens logo
karlsson climate logo
ncc logo
malmö universitet logo
heimstaden logo
gk logo
castellum logo
afry logo
kfab logo
hembla logo
kfast logo
ronnebyhus logo
region blekinge logo
addpro logo
skanska logo
logo bravida
byggmästareföreningen logo
bergman höök logo
hällestad logo
jsb logo
qb3 logo
peab logo
geosigma logo
credentia logo
treano logo
chalmers logo
qmatic logo
vinnter logo
wiinnio logo
tempiro logo
svep logo
sigma logo
iioote logo
entrydraft
atea logo
arthead logo
västsvenska miljökonsult logo
relement logo
wsp logo
dreamify logo
will and skill logo
waade
telenor
partykungen logo
itm itmaskinen logo
inadra
digitalist logo
rådmansö logo
bylero logo
waade
akea
afry logo
etraveli logo
Inceptive_logo
house of test logo
HiQ logo
expleo-logo
ericsson logo
consid logo
alcea redovisning
ea bokföringstjänst
grant thornton
randstad logo
bdo logo
ekonomikonsult xcaret logo
EY logo
brion logo
co2pro logo
paneltaket logo
aktea energy logo
paradisenergi logga
energy logga
senergia logo
solkompaniet logo
my energy partner logo
umeå energy logo
svensk solenergi llogga
sunavia logga
soltech logga
solkraft sverige logga
solenergi norr logga
eon logga
Chackwatt logo
geoveta
Person som skriver på post-it

Ta emot en LIA-praktikant

Inom sin utbildning ingår det för våra studenter att varje termin göra praktik ute på LIA – Lärande I Arbete. LIA är kanske utbildningens viktigaste och värdefullaste kurs, för det är här studenten får chans att öva på sina teoretiska kunskaper ute i verkligheten.

YH-utbildning består av minst 25% praktik som görs på ett företag där studenten kommer att jobba med arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av en handledare på företaget. Det är den studerande som själv söker sin LIA plats, men de får hjälp och stöttning från KYH i sitt sökande.

Förväntningarna på LIA-praktiken är att det ska vara en unik möjlighet att få en fot in i branschen och att pröva på yrket som studenten utbildar sig till. Förutom erfarenhet av sin nya yrkesroll så får studenten också värdefulla kontakter, som för många studerande leder till första jobbet efter examen. Praktiken ger företaget möjlighet att snabbt få in resurser och till och med ha en lång rekryteringsperiod. Om du vill anställa en student från KYH är praktiken ett bra sätt att testa om ni matchar.

LIA – lärande i arbete

LIA innebär kort och gott praktik. LIA är en kurs där studenterna har en möjlighet att fördjupa sig i ett eller flera områden inom sin kommande yrkesroll. Samtidigt får man möjlighet att visa på sin ambition och driv. Detta är ett ypperligt tillfälle att skapa sig ett kontaktnät och bättre förutsättningar att på bästa sätt komma in i en ny bransch. Studenterna hos KYH har en medelålder på cirka 30 år – och klasserna är mixade mellan cirka 20 år till 60 år. Flera har blandad erfarenhet både från arbetsliv och studier.

Lär känna personer att rekrytera

Som arbetsgivare har du möjlighet att testa och få kontakt med framtida medarbetare under en period. Du kan se det som en lång rekryteringsprocess.

Försäkrade under praktikperioden

Våra studerande är alltid försäkrade med ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

En trygg praktik

Under praktikperioden är KYH fortsatt ansvariga för studentens utbildning. Därför är vi måna om att hålla kontakten med er på arbetsplatsen och lösa eventuella problem och missförstånd som kan uppstå. Ni förbinder er inte att fullfölja en praktik som inte fungerar eller känns bra.

Var med och utveckla en utbildning

Alla våra utbildningar är framtagna tillsammans med arbetslivet. Som företag kan du engagera dig genom att bidra i en ledningsgrupp, undervisa eller utveckla nya utbildningar.

Vår utvecklingsenhet arbetar året runt med omvärldsanalys kring kompetensbehov. Läs mer nedan om de olika sätten att vara med för att bidra.

Personer i grupp runt dator

Undervisa hos KYH

Har du expertkunskaper inom våra branscher? Vi vill alltid ha den nyaste kunskapen i våra utbildningar och letar alltid efter människor som vill dela med sig av sin kompetens. Hos oss kan du undervisa i hela kurser eller hålla i en gästföreläsning.

Som utbildare har du en mycket viktig roll. Det är du som dagligen möter våra studenter och som ger dem den kunskap, de färdigheterna och den kompetensen som de behöver för sitt framtida yrkesliv. Du är kärnan i vår verksamhet. Som utbildare är du experten inom ditt område på utbildningen, du har sett branschen och du vet hur saker och ting fungerar. Men att vara utbildare är inte bara att vara bra på sitt ämne, utan du kan också förmedla det till våra studenter. Om du vill undervisa på KYH är du varmt välkommen att kontakta våra utbildningsledare utifrån vilken utbildning du är intresserad av!

Gå med i ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar drivs av en ledningsgrupp som består av ledamöter från branschen, skolväsendet, utbildningsledaren och en studeranderepresentant från utbildningen.

Som medlem i en utbildnings ledningsgrupp är du rösten från branschen. Syftet är att du bland annat ska vara med och utveckla utbildningen, anta studerande och utfärda examensbevis.

Ledningsgruppsmöten

Ledningsgruppen sammanträder ungefär 4 gånger per år med olika fokusområden. De som representerar branschen har både direkt erfarenhet från rollen men kan även vara beslutsfattande chef eller HR-ansvarig. Många företag tar emot LIA-studenter och får ofta en fördel med att nätverka tidigare än andra och kan därmed göra ett snabbt urval.

"Det är en viktig roll. Traditionellt finns företagsrepresentanter, studentrepresentanter och utbildningsledaren. Här har jag möjlighet att påverka då jag kan påvisa vad som behöver förändras, justeras eller utvecklas. Jag uppskattar verkligen att jag är medlem!"

Joakim Wassberg,
Arthead AB

Ansöka om utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är de som beslutar ifall vi får bedriva våra utbildningar. För att skapa och fortsätta driva våra utbildningar tar vi in så kallade "avsiktsförklaringar" vilket MYH har som krav. Det är ett formulär som vi tillsammans med näringslivet fyller i för att säkerställa att utbildningen motsvarar kompetensen och att det finns ett behov i branschen. Det visar på ett flerårigt perspektiv på framtida rekryteringsmöjligheter för våra studenter.

I juni varje år ansöker vi till MYH om att få bedriva våra utbildningar och får besked i början av nästkommande år. Tillsammans med näringslivet har vi på KYH vuxit med 300% sedan 2017 – något vi är väldigt stolta över!

Bekräfta en avsiktsförklaring

I formuläret som används för att ansöka om en utbildning anger representanter från näringslivet en uppskattning om vilket behov av kompetens de har inom de närmsta åren.

Formuläret anger hur branschen kan samarbeta med oss på KYH vilket exempelvis är genom att undervisa, sitta med i ledningsgrupp, ta emot praktikanter och erbjuda studiebesök.

Formuläret innehåller också anställningsbehov närmsta åren, vilka rekryteringsvägar man använder sig av och hur många LIA-platser de kan erbjuda.

Skapa en ny utbildning

Arbetar du i en bransch där det finns behov av ny kompetens? Då kan du tillsammans med oss ansöka till MYH om att bedriva en utbildning inom området.

För att få mer information om hur du går tillväga kontakta vår affärsutvecklingschef.

Om avsiktsförklaring

Två personer som hälsar på varandra

Delta och nätverka med våra studenter

Årligen håller vi branschdagar där du har möjlighet att nätverka bland alla våra studerande. Vi erbjuder även möjligheten för dig att besöka oss och hålla en gästföreläsning eller visa ert företag för våra studenter på ett studiebesök.

Arbetar ni med ett spännande projekt som ni vill visa upp på ett studiebesök är ni välkomna att kontakta våra utbildningsledare utifrån vilken utbildning som passar. Våra studerande är ivriga att delta på studiebesök och det brukar vara en av de första inblickarna i deras nya karriärer.

En gästföreläsning kan hållas som ett komplement till våra ordinarie utbildningar. Är du intresserad av att dela med dig av en specifik kompetens och vill samtidigt göra reklam för din arbetsplats? Passa på att boka in en gästföreläsning.

Företagsdag

Under KYH:s företagsdag vill vi ge våra drivna studerande och de främsta företagen på marknaden chansen att sammanstråla. Därför ordnar vi en företagsdag där just ditt företag har möjlighet att besöka våra lokaler och träffa våra studerande som läser utbildningar inom samhällsbyggnad, energi, miljö, fastighet, IT och ekonomi.

Ditt företag kanske söker praktikanter och arbetstagare och då är det här ett utmärkt tillfälle att träffa potentiella kandidater. Eventet är kostnadsfritt och vi erbjuder en utställarplats för er där ni kan informera om företaget. Här ser du våra kommande företagsdagar.

Våra studerande är förberedda inför sin praktikperiod

Kvalitetsansvarige Michel Mleczkovicz berättar om preparandkursen inför praktiken.

– LIA-preparanden sker i början av utbildningen för att ge rätt verktyg och förutsättningar för att kunna hitta en kommande LIA-plats. Den fokuserar på den studerandes egna sökandeprocess och hur de går tillväga. Vi fokuserar även på förmågan att utvecklas under processens gång. LIA-preparanden ligger tidigt i utbildningen för att sökandeprocessen sker under en längre tid.

– Preparandkursen är tre delar. Första delen innehåller ramarna för kursen, dess syfte och mål samt tillvägagångssättet vid sökandeprocessen. Del två handlar om kommunikation och eget varumärke. I del tre gör den studerande en inventering och research om branschen de är på väg in i.

– Vi har medvetet inte öronmärkta platser för praktiken. Branschen vill ha självgående, motiverade och drivande individer som själva kan visa på förmåga att ta kontakt, föra dialog och komma på intervju. Det vill säga ”seal the deal” med ett LIA-företag. Därför söker alla våra studerande praktiken själv, med stöttning från sin utbildningsledare.


michel skriver på whiteboardtavla

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina kontaktuppgifter här så tar vi kontakt med dig gällande samarbete.

Ort
Bransch
Varför vill du bli kontaktad?

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

*Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
*Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
*Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter. Läs hela policyn!