Jag fick stöttning under tiden - KYH

Månadens alumn

Jenny Dahlberg

Energispecialist byggnader 2017-2019

Min tid på KYH

Min tid på KYH var väldigt rolig och lärorik. Jag trivdes bra med min klass och programmet jag valt kändes helt rätt., det jag studerat innan hade jag inte fastnat för. Det var bra att föreläsarna på KYH var yrkesaktiva.

Under min tid här på Aktea har jag fått göra många olika uppgifter. Det är tufft i början då det är mycket nytt. Mycket från skolan ligger långt bak i huvudet och ploppar upp lite smått under arbetetsgång. Jag har inte bara lärt mig mer teoretiskt utan även ett effektivare arbetssätt. Det har varit väldigt socialt också med trevliga kollegor och aktiviteter med dem efter arbetstid.

Det var inte så stor skillnad från första LIA-perioden. Jag sökte praktikplats under tiden jag var mammaledig och medan jag skrev uppsatsen. Det enda var att jag hade lite mer flexibla tider vilket underlättade då jag kunde anpassa mig efter vad som passade företaget. Jag hade kontakt med KYH hela tiden och stöttning med vad som skulle skickas i form av kursplaner och vilka företag jag kunde höra av mig till.

Du fick barn under din studietid, hur löste du situationen?

Hur ser ditt arbete ut idag?

Det finns inte någon typisk arbetsdag, men en typisk arbetsvecka kan se ut som att jag åker ut till byggnader och samlar in information till en EKL, ED, OVK och så vidare. Resterande dagar sitter jag och skriver rapporter och protokoll för att slutföra projektet. Just nu är jag i upplärningsfasen så jag har alltid med mig en mer erfaren som kan lära mig och delegera ut uppgifter samt kontrollerar att allt ser rätt ut. Olika projekt lapar ofta över varandra så det kan variera hur mycket jag är inne på kontoret eller ute på platsbesök.

Mina bästa tips inför yrkeslivet är:

Visa att du vill jobba och lära dig.
Hitta en plats som du känner att du trivs med miljön och kollegor.
Ta för dig av den kunskap som du kan få av de med mycket erfarenhet.

– Jenny Dahlberg

Är du också intresserad av utbildningen Energispecialist?Läs mer här!