Frontend Web Developer (tidigare Mobile Web Developer)

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Malmö
 • KURSKOD: MWm17
 • POÄNG: 400 YH-poäng
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 år (heltidstudier inklusive LIA)
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Annika Jidegren
  Verksamhetsansvarig
  annika.jidegren@kyh.se
  0768-852135

Om utbildningen

Har du någon gång funderat på hur alla webbtjänser du använder fungerar? Hur skulle man egentligen bygga ett eget Facebook, en internetbank eller Gmail?

Vi lever ett otroligt digitalt liv idag och det är webben som står i centrum. Idag jobbar hundra tusentals människor med just webben på olika sätt och fler kommer det bli de kommande åren. Inom hela EU förutspår man att det redan om fyra år kommer saknas en miljon programmerare.

Så om du vill vara en del av framtiden och skapa nästa Facebook eller en bättre internetbank då ska du söka till vår utbildning som gör att du redan om två år kan ha en anställning som webbutvecklare!

Yrkesroll och arbetsmarknad

Som frontend-utvecklare jobbar du med det som användaren upplever, själva gränssnittet. Du är programmerare men lägger också mycket fokus på saker som design och användbarhet. Du jobbar i de senaste teknikerna som just nu är HTML 5, CSS 3 och JavaScript som alla är tekniker som körs direkt i webbläsaren och tillsammans skapar riktigt häftiga upplevelser med allt från animationer till säkerhet.

Självklart handlar vår utbildning inte bara om webbplatser utan vi tar det längre och fokuserar även på hur webbplatser fungerar i mobila enheter samt hur man kan paketera om dessa till enklare mobil-appar och dylikt.

I utbildningen ingår även en del kring backend-utveckling, dvs det som händer längst bort från användaren. Du lär dig grunderna i hur man kodar på servern, jobbar med databaser och även hur man använder och modifierar färdiga system så som WordPress.

NY YRKESROLL

Utbildningen är utvecklad tillsammans med både stora och små webbyråer och IT-konsultbolag och är skräddarsydd efter branschens behov. Branschen har ett extremt stort behov av duktiga frontend-utvecklare och idag är ingångslönen för en frontend-utvecklare cirka 27 000 och du kan räkna med en snabb löneutveckling, en utvecklare som idag har 8-10 års erfarenhet har i många fall nästan det dubbla.

Sedan 2008 har vi på KYH drivit utbildningar inom programmering och systemutveckling. IT har sedan dess varit ett av våra prioriterade områden där vi i samarbete med IT-branschen utbildat hundratals utvecklare.

Hos oss kommer du att möta lärare direkt från arbetslivet som vet vad det innebär att gå i spetsen för en utveckling av webben. Du kommer att lära dig att skapa webbsajter, både i projektteam och individuellt, som uppfyller branschens krav på användarvänlighet och teknisk funktionalitet. En stor del av utbildningen kommer du att vara ute på företag där du deltar i deras dagliga utvecklingsarbete, det vi kallar för LIA.

Med ökande trafik till webbsajter och webbtjänster från mobila enheter följer ett behov av ökad kunskap om användbarhetsfrågor kring nya format och användningsmål. Dessa ställer i sin tur krav på utvecklarnas förståelse för slutanvändarens behov. Den ökade användningen av lättrörlig utvecklingsmetodik, och med den ett minskat avstånd mellan kunder och utvecklare, ställer krav på utvecklarna att under hela utvecklingsprocessen hjälpa kunderna att få ut maximal affärsnytta. En viktig uppgift som utvecklare blir att använda sina kunskaper om t.ex. mobil webb för att hjälpa kunderna att välja lämpliga tekniska lösningar för att uppnå kundens affärsmål.

Samarbetet med näringslivet

Utbildningen Frontend Web Developer är utvecklad tillsammans med näringslivet för att fylla ett stort och viktigt kompetensbehov. Branschen bistår med kompetens i form av lärare som i sitt vardagliga arbete arbetar med just dessa områden samt LIA-platser för studenterna. Dessutom arbetar företrädare för branschen i ledningsgruppen för att säkerställa både kvalitet och utveckling av utbildningen så att den löpande kan förändras för att motsvara marknadens behov.

LIA – lärande i arbete

Det unika med yrkeshögskoleutbildningar är att studenten är ute på branschföretag minst en fjärdedel av den totala studietiden. Under LIA-perioderna omsätter man teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

Studenten lär känna branschen, skapar kontakter och får nya kollegor. Det är inte ovanligt att studenterna får sin framtida anställning här också.

Utbildningsinnehåll

Vill du uppleva två spännande år och skaffa dig en efterfrågad kompetens – då är detta rätt utbildning för dig!

Ingående kurser

Teambuilding, 5 YH-poäng

Kursens syfte är att etablera en bas för fortsatt samarbete inom klassen, fostra självinsikt och ett öppet sinne. Kursen skall ge dig som student insikt i grundläggande processer i en grupps utveckling, samt ge förutsättningar för dig att reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen skall även skapa grunden till ett fungerande samarbete inom klassen.

Branschkunskap för webbutvecklare, 10 YH-poäng

Kursen ske ge en introduktion till vad arbetet som webbutvecklare innebär och vilka krav branschen ställer på sina utövare. Kursen tar upp behovet av hög kvalitet inom användarupplevelse hos slutanvändaren, goda tekniska lösningar för utföraren, och snabb, kontinuerlig leverans av affärsnytta till kund.

Gränssnitt och grafik, 15 YH-poäng

Kursen ska ge dig förståelse för hur grafiker arbetar med gränssnitt, och hur programmerare och grafiker kan samarbeta med fokus på bästa möjliga affärsnytta samt effektivitet. Du lär sig bildkomposition, bildbehandling, prototyping och utforma ett enklare gränssnitt via praktiska övningar.

HTML & CSS, 10 YH-poäng

Kursen lär ut webbdesign med hjälp av markupspråk som HTML och CSS samt introducerar dig till begrepp och teori som behövs till kommande kurser.

Javascript och programmeringsmetodik, 60 YH-poäng

I denna kurs lär du dig scriptspråket Javascript samt tillämpningar som t.ex jQuery, AJAX och AngularJS – tekniker som används inom så kallad frontend-programmering och dynamiska klientlösningar. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och exempel samt lär dig att självständigt söka svar på programmeringsproblem. Du lär dig även grundläggande kunskaper inom imperativ/procedurell och objektorienterad programmeringsmetodik.

Responsive Web Design, 50 YH-poäng

Kursen ger dig färdigheter att skapa websiter som anpassar sig till utseende och funktion efter användarens typ av enhet, klient, tekniska förutsättningar, omgivning, fysiska läge, m.m samt hur du kan anpassa en existerande webbplats till en responsiv design. Kursen berör även hur användarvänlighet och upplevelse rörande gränssnitt för olika enheter och klienter skiljer sig åt.

PHP, SQL och servertjänster, 40 YH-poäng

Kursens lär ut backend-programmeringsspråket PHP samt Representational state transfer (REST) och tillämpningar i form av API:er. Databasdesign och SQL är även delmoment i kursen.

CMS och integration, 20 YH-poäng

Här introduceras du i olika Content Management System (CMS) och hur du anpassar och utvecklar för sådana plattformar. Inom ramen för kursen ingår även utveckling för och anpassning av e-handelsplattformar och tillhörande integrationsmöjligheter med betalsystem och externa inloggningstjänster. Fokus läggs på integration olika webblösningar emellan med stor vikt på praktiska exempel och övningar baserade på vad du lärt dig under tidigare kursmoment (såsom AJAX/jQuery, PHP, REST och SQL).

Lärande i arbete – LIA 1, 50 YH-poäng

Syftet med kursen Lärande i arbete (LIA) 1 är att du som studerande skall få tillfälle att praktisera dina kunskaper från undervisningen i arbetslivet och få en fördjupad förståelse för detta. LIA är ett aktivt lärande där du själv kan påverka din yrkesprofil. Under sin LIA skapar du även värdefulla kontakter och bygger upp nätverk inom näringslivet.

User experince design (UX Design), 15 YH-poäng

Kursen ska ge dig förståelse för användbarhet som kvalitetsmått samt ergonomi, ”learnability” och andra aspekter enligt ISO-standarden 9241-210. Efter avslutad kurs ska du ha god kunskap om vad som kan betecknas som ett bra gränssnitt och kunna redogöra för ett gränssnitts brister i relation till användarmålgruppen och tillämpning samt hur man kan mäta användbarhet via tester och utvärderingar.

Utvecklingsmetodik och agila metoder, 15 YH-poäng

Kursen ska ge insikt i modern lättrörlig projektmetodik samt ge praktiska färdigheter i Scrum som projektmodell. Agil utveckling kontrasteras med planstyrd projektmetodik, med Scrum och XP som tillämpat exempel. Andra systemutvecklingsmetoder såsom exempelvis testdriven utveckling (TDD) berörs grundligt och du får förståelse för hur olika utvecklingsmetoder kan användas inom ramen för agila projekt. Stor vikt läggs vid den agila värdegrunden för utvecklingsarbetet.

Hybridapplikationer, 20 YH-poäng

Kursens ger dig färdigheter att bygga hybridlösningar för mobila enheter med hjälp av HTML, CSS och Javascriptramverk för att med bekanta tekniker kunna dra nytta av möjligheterna en så kallad ”native mobile application” ger.

Lärande i arbete – LIA 2, 60 YH-poäng

Syftet med kursen Lärande i arbete (LIA) 2 är att du skall få tillfälle att praktisera dina kunskaper från undervisningen i arbetslivet och få en fördjupad förståelse för dessa. LIA är ett aktivt lärande där du som studerande själv kan påverka din yrkesprofil. Under din LIA skapar du även värdefulla kontakter och bygger upp nätverk inom arbetslivet. Du ska efter avslutad kurs kunna verka i din yrkesroll med att ta fram en webbplats från initial kundkontakt till leverans till kund. Du skall även ha fått insyn i vad det innebär att planera och genomföra ett lättrörligt programvaruprojekt och möta givna tidsfrister.

Examensarbete, 40 YH-poäng

I denna kurs skall du göra ett skriftligt examensarbete som knyter samman den kunskap du tillgodogjort dig under utbildningen. Arbetet skall spegla dina samlade kunskap från utbildnings kurser. Huvuddelen av arbetet skall vara en uppgift, ett problem eller liknande som du skall lösa i samråd med ett företag. Uppgiften skall vara relaterad till ett verkligt problem där du ger förslag på lösningar, etc. Du ska kunna presentera arbetet såväl skriftligt som muntligt.

Totalt antal poäng 400 YH-poäng

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har en central position då den dels varit delaktig i att ta fram och sedan utveckla utbildningen. Den har det yttersta ansvaret beträffande utbildningens kvalitet. Den är också beslutsfattande i viktiga frågor som rör antagning, förändring, utveckling och examination.

Ledningsgruppen består av företag och organisationer listade nedan.

Hedgate www.hedgate.net
Qlik www.qlik.com/se
Telescope Services AB www.telescopeservices.se
REGES www.reges.se
Accordance www.accordance.se
Oddhill www.oddhill.se
Active Mind Solutions www.activemind.se
Cybercom www.cybercomgroup.com

Samarbetspartners

Bortsett från ledningsgruppen så har vi många samarbetspartners i regionen som stöttar oss på olika sätt med bl a LIA-platser, studiebesök och gästföreläsningar.

Studenter tycker

Utbildningen har tidigare inte genomförts. Vi kommer uppdatera sidan när de studerande hunnit en bit in i utbildningen.

Företag tycker

”Why we need Frontend Web Developers:

Have you ever looked at your favorite website and wondered exactly what made it tick? Have you looked at the way it was laid out, the way the buttons acted when you clicked them, or any other part and thought, “I wonder how complicated that is?” or, “I wish I could do that”?
All of those things are front end development. While web design is the way a website looks, front end development is how that design actually gets implemented on the web.
Front end developers use HTML, CSS, and JavaScript to code the website and web app designs created by web designers. The code they write runs inside the user’s browser (as opposed to a back end developer, whose code runs on the web server). Think of it a little like this: the back end developer is like the engineer who designs and creates the systems that make a city work (electricity, water and sewer, zoning, etc.), while the front end developer is the one who lays out the streets and makes sure everything is connected properly so people can live their lives (a simplified analogy, but you get the rough idea). They’re also in charge of making sure that there are no errors or bugs on the front end, as well as making sure that the design appears as it’s supposed to across various platforms and browsers.
I’ve combed through dozens of front end developer job listings to see which skills are the most in-demand right now. These are the things that real employers are looking for in job applicants today (and will still be looking for in the near future). Master these things and you’re certain to land an awesome front end dev job!”

Lars Hall, Qlik

Behörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs särskild behörighet med minst godkänt betyg i;

– Matematik B/Matematik 2a, 2b, 2c
– Svenska B/Svenska 1-3/Svenska som andra språk 1-3
– Engelska A/Engelska 5
– Programmering A/Programmering 1

 

Reell kompetens

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men har annan erfarenhet inom programmering/IT och anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

Preparandkurs programmering

För dig som inte har behörighet motsvarande Programmering A / Programmering 1 erbjuder KYH möjligheten till att genomföra en intensivkurs som leder till denna behörighet. Läs mer under Preparandkurs.

Urvalsgrunder

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser sker ett urval. Urvalet baseras på ett särskilt prov.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

 1. a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,
 2. b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,
 3. c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som en del av sökandes totala meritvärde.

Preparandkurs Programmering

Du som vill få mer erfarenhet av programmering kan läsa en preparandkurs på KYH. Denna intensivkurs är en distanskurs som motsvarar behörighetskravet Programmering A / Programmering 1. Innehållet fokuserar på att du får lära dig grunderna i Javascript.

Förkunskaper

För dig som avser att söka till någon av de utbildningar som har Programmering A / Programmering 1 som förkunskapskrav, men inte har betyg i ämnet sedan tidigare, så kommer det att finnas möjlighet att efter avslutad preparandkurs avlägga ett prov som kan styrka kunskaperna och med godkänt resultat på detta ses behörighetskravet i Programmering A vara uppfyllt till våra utbildningar.

Utbildningar

Utbildningar där förkunskap i Programmering A / Programmering 1 eller motsvarande krävs:

• Frontend Web Developer (tidigareMobile Web Developer – Responsive Design) (2 år)

Anmälan

Deltagande i kursen garanterar inte en plats på någon av utbildningarna som kräver förkunskaper i Programmering A / Programmering 1. Denna kurs ger dig möjlighet att prova på hur programmering fungerar i praktiken och du uppnår ett behörighetskrav i Programmering A / Programmering 1. Du får alltså möjlighet att testa på programmering men är inte garanterad plats på någon av utbildningarna som du kan söka.

Avgift: 250:- totalt.
Kursstart: Löpande under våren.
Längd: Kursen är förlagd på distans.

Anmälan: Anmälan görs på http://mobileweb.kyh.se/prep/

Element

Become a Member


Continue