Mätningsingenjör Bygg och anläggning

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Malmö
 • KURSKOD: MT17M
 • POÄNG: 410 YH-poäng
 • ANSÖKAN: 2017-06-07 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: Aug 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Annika Jidegren
  Verksamhetsansvarig
  antagningen@kyh.se
  0768-852135

Om utbildningen

Ny teknik ger nya möjligheter

Var med och bygg Sverige! Mätningsingenjörer behövs på alla byggprojekt: bostäder, affärsfastigheter, vägar och broar. Som mätningsingenjör har du en viktig roll i byggprocessen. Jobb finns på alla stora byggföretag och utbildningen är framtagen tillsammans med företag som Skanska, Veidekke, JM och NCC.

Om yrket

Mätningsingenjör är en specialiserad yrkesroll med unik teknisk kunskap. Det är du som gör mätningarna som ligger till grund för framtidens samhällsplanering. Som väg- och tunnelbyggen, broar, bostäder och markanläggning. Projekt där mätningsteknik är avgörande. Du arbetar både ute på fältet och gör mätningar och på kontoret där du bearbetar och analyserar den data du har samlat in. Du använder dig av avancerade instrument som mäter både optiskt och digitalt. Det är en givande arbetsmiljö som kräver noggrannhet men som ger mycket frihet och varierande arbetsuppgifter.

Det finns en stor efterfrågan på specialutbildade mätningsingenjörer och du får lära dig den senaste mättekniken som branschen använder. Under utbildningen får du lära dig problemlösning och ett analytiskt förhållningssätt. Utbildningen har utformats tillsammans med branschen och innehåller en stor del LIA (lärande i arbete). Vi utformar undervisningen utifrån vad som passar bäst för de olika ämnena vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarium, eget arbete, grupparbete och studiebesök.

Du kommer få kunskaper om:

Att planera och utföra mätningar med modern teknik.

Utföra avancerad felsökning.

Kvalitetssäkra arbetet och problemlösning.

Utföra efterbearbetning och sammanställa data.

Utbildningsinnehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

Mark- och anläggningsteknik  40 yhp
Husbyggnadsteknik 40 yhp
Entreprenadjuridik 20 yhp
Tillämpad matematik för Mätningstekniker 20 yhp
Geodesi, GPS och laserskanning 50 yhp
LIA 1, 60 yhp
Arbetsmiljö och säkerhet, med behörighet 20 yhp
Praktisk datakunskap, modellbygge och maskinstyrning  30 yhp
Ritningsteknik 20 yhp
LIA 2 80 yhp
Examensarbete 30 yhp

Totalt antal poäng 410 YH-poäng

Behörighet

Du kan vara behörig på flera sätt:

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs särskild behörighet enligt nedan:

Alt. 1

Lägst betyg E i Matematik 2, Engelska 5, Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2

Alt. 2

Lägst betyg E i Matematik 1
Lägst betyg E i Svenska 1 alt. Svenska som andra språk 1
Lägst betyg E i En 5

samt lägst betyg E i något av:
Bygg och anläggning 1 samt Bygg och anläggning 2

eller

Praktisk ellära

eller

Systemuppbyggnad och Värmelära

eller

Energiteknik

Reell kompetens

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

 1. a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,
 2. b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,
 3. c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som  den sökandes meritvärde.

 

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue