Lönekonsult

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Malmö
 • POÄNG: 300 YH-poäng
 • ANSÖKAN:  2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: Augusti 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 1,5 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Jonna Gündert
  Utbildningsledare
  jonna.gundert@kyh.se
  0768-852128

Om utbildningen

Förändrad yrkesroll

Löneadministratören har utvecklats från mycket administrationsarbete med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs, de anställda.

Auktorisation

Under april månad 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. SALK är den första standarden inom lön och en historisk milstolpe i SRFs arbete med att utveckla branschen via verktyg och rutiner som kvalitetssäkrar löneprocessen.
Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt blir en resurs för företaget.

Företagen säger

”EY är ett av världens största revisionsföretag med nästan 200.000 anställda på kontor i nästan alla länder i världen. I Sverige är vi ca 2.000 medarbetare på drygt 150 kontor. EY tillhandahåller utöver revisionstjänster även kvalificerade redovisnings- och rådgivningstjänster och naturligtvis skatterådgivning. Löneadministration för våra kunders räkning ingår som en del i våra redovisningstjänster.
Vi ser en stadig ökning av efterfrågan för våra lönetjänster. Därför räknar vi med en kontinuerlig ökning av antalet anställda lönekonsulter och därmed en ökning av behovet av vidareutbildning för att skapa möjligheter till att leverera mera värdeskapande tjänster till våra kunder. EY beräknar att behöva rekrytera ca 20 st lönekonsulter i Skåne inom de fem kommande åren.”
Rune Jansson EY

Lärande i arbete

I utbildningen ingår 15 veckor LIA – Lärande i arbete – på en arbetsplats med kvalificerade arbetsuppgifter. Under LIA-perioderna använder du och utvecklar dina kunskaper som medarbetare i lönebranschen. LIA:n förbereder dig för din fortsatta karriär och ger dig både kunskap, erfarenhet och branschkontakter. Mer än varannan studerande får anställning direkt på sin LIA-arbetsplats.

Särskilda förkunskapskrav

Minst E eller motsvarande gymnasiebetyg i Matematik 2, Företagsekonomi 2, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 samt Engelska 6, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Reell kompetens

Om du inte har ett fullständigt gymnasiebetyg eller om du saknar några av betygen ovan kan du få dina kunskaper bedömda genom så kallad validering. Om du bedöms ha kunskaper på tillräcklig nivå för att klara utbildningen är du behörig trots att du inte har alla betyg från gymnasiet. Om du saknar fullständigt gymnasiebetyg och vill du gå utbildningen ska du alltså söka som vanligt och ange att du vill ha dina kunskaper prövade mot reell kompetens. Mer information finner du på www.kyh.se.

Antagning

Startbeslut för utbildningen kommer i januari och antagningen öppnar 1 februari. Om du gör en intresseanmälan ovan så skickar vi dig förhandsbesked när vi fått startbesked!


VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE
logo
searchVisa alla utbildningar
reviewSkriv en recension

Utbildningsinnehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

Kurs Poäng
Affärsengelska med yrkesinriktning 15
Arbetsrätt 30
Excel för lönekonsulter 10
Konsultrollen 15
Lärande i arbete 1 35
Lärande i arbete 2 40
Lönehantering 40
Lönehantering fördjupning 40
Personalekonomi 20
Projektarbete 30
Redovisning 20
Teambuilding 5
Totalt antal YH-poäng 300

Behörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs särskild behörighet med minst godkänt gymnasiebetyg i:

Matematik 2, Företagsekonomi 2, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 samt Engelska 6, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Yrkeserfarenhet

Tidigare arbetslivserfarenhet omräknat till heltid beräknas per månad och ger poäng enligt följande: • < 12 månader ger 0 poäng • 1-120 månader ger 0,1 poäng per månad Totalt max 12 poäng

 

Reell kompetens

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

 1. a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,
 2. b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,
 3. c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som den sökandes meritvärde.

 

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue