Front End Developer

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Stockholm
 • KURSKOD: FE17
 • POÄNG: 400 YH-poäng
 • ANSÖKAN: 2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: aug 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Pelle Israelsson
  Verksamhetsansvarig
  pelle.israelsson@kyh.se

  076-885 21 22

Om utbildningen

Front End Developer

Front End-utvecklare är en av dagens allra hetaste IT-kompetenser. Utbildningen passar dig som vill arbeta i ett projektteam med att utveckla användarvänliga och snabbladdade webbsidor – gränssnitt. Det kan vara webbsajten du möter i din smartphone eller laptop när du ska boka en resa, menyn i din internetbank eller träningsinformationen du ser på ditt aktivitetsarmband. Användarupplevelse och snabbhet är en stor del av dagens IT och behovet av skickliga och samarbetsinriktade utvecklare är mycket stort och stadigt växande.

”KYH jobbar aktivt med att utbilda personer som ska fylla det behov som finns inom Vendre’s verksamhetsområde. Jag sitter idag i ledningsgruppen för utbildningen Front End Developer och gillar hur de arbetar med ständig förbättring av sina utbildningar och hela tiden syftar till att få sina studerande att gå hela vägen. Tydlig mätning, nytänkande undervisning och bra struktur.” 

Karl Kihlbom, Vendre

”Jag tycker detta ser mycket bra ut och att de ingående kurserna väl täcker upp det kompetensbehov som vi ser för nyutexaminerade utvecklare.”

Minja Stark, Celebration Studios

Lär dig utveckla webb

Utbildningen är framtagen tillsammans med både stora och små webbyråer och skräddarsydd efter branschens behov. Den ger dig den tekniska kunskap som behövs, liksom förståelse för människors behov och hur de interagerar med digitala gränssnitt. Du lär dig JavaScript, HTML5/CSS3 och andra tekniker, samt olika publiceringsverktyg, hur man arbetar i projektteam, responsiv design, målgruppsanpassning och mycket annat.

Lärande i arbete

I utbildningen ingår 20 veckor LIA – Lärande i arbete – på en arbetsplats med kvalificerade arbetsuppgifter. Under LIA-perioderna använder du och utvecklar dina kunskaper på en webbyrå eller ett annat företag. LIA:n förbereder dig för din fortsatta karriär och ger dig både kunskap, erfarenhet och branschkontakter. Mer än varannan studerande får anställning direkt på sin LIA-arbetsplats.

Reell kompetens

Om du inte har ett fullständigt gymnasiebetyg eller om du saknar några av betygen ovan kan du få dina kunskaper bedömda genom så kallad validering. Om du bedöms ha kunskaper på tillräcklig nivå för att klara utbildningen är du behörig trots att du inte har alla betyg från gymnasiet. Om du saknar fullständigt gymnasiebetyg och vill du gå utbildningen ska du alltså söka som vanligt och ange att du vill ha dina kunskaper prövade mot reell kompetens. Mer information finner du på www.kyh.se .
För dig som är intresserad av utbildningen men inte har tidigare kunskaper i programmering erbjuder KYH intensivkurser motsvarande Programmering 1. Godkänt provresultat leder till att du blir behörig till utbildningen.

 Preparandkurs

Om du inte har programmerat tidigare kan du läsa vår preparandkurs i programmering. Den gör du delvis på distans och sen gör du en tenta på plats hos oss i Stockholm. Klarar du tentan så har du  uppfyllt kravet på behörighet för Programmering A/programmering 1 hos oss på KYH.

Anmäl dig till kursen här


VÅRA UTBILDNINGAR HOS STUDENTUM.SE
logo
searchVisa alla utbildningar
reviewSkriv en recension

Utbildningsinnehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsmetodik för utvecklare, 40 Yh-poäng
 • Dynamisk webbutveckling, 40 Yh-poäng
 • Grafiska verktyg för gränssnittsdesign, 30 Yh-poäng
 • HTML5 och CSS, 40 Yh-poäng
 • Javascript, 70 Yh-poäng
 • LIA 1, 40 Yh-poäng
 • LIA 2, 60 Yh-poäng
 • User experience design, 40 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng

Totalt antal poäng 400 YH-poäng

Behörighet

Gymnasieexamen från Sverige eller annat land med betyg i

  • Matematik B/Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B/Svenska 2/Svenska som andra språk 2
  • Engelska B/Engelska 6
  • Programmering A/Programmering 1

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om en Fri kvot-prövning. Mer information om Fri kvot hittar du under Ansökan.

Reell kompetens

Saknar du betyg i något behörighetsgrundande ämne kan du genom reell kompetens/motsvarande kunskaper ändå nå behörighet och söka den utbildning du är intresserad av. För att bedöma om dina motsvarande kunskaper räcker hela vägen görs en validering/en kartläggning av just din kompetens och kvalifikationer oavsett hur, var eller när de har förvärvats – i det formella utbildningssystemet eller på något annat sätt. Inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

En validering av reell kompetens görs alltid med ditt samtycke och utgår från dina behov och förutsättningar. Valideringens syfte är att kartlägga, bedöma och dokumentera din kompetens/motsvarande kunskaper.

Urvalsgrunder

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser sker ett urval. Urvalet baseras på ett särskilt prov.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,

b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,

c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som en del av sökandes totala meritvärde.

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue