Teknisk fastighetsförvaltare

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Stockholm
 • KURSKOD: FT17
 • POÄNG: 415 YH-poäng
 • ANSÖKAN: 2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: Slutet augusti 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Pelle Israelsson
  Verksamhetsansvarig
  antagningen@kyh.se
  0768-852122

Om utbildningen

Behovet av kvalificerade fastighetstekniker är stort. Storstadsregionerna växer och både nya och gamla hus ska underhållas, samtidigt som många äldre tekniker går i pension. Det är ett yrke för dig som gillar energifrågor, problemlösning och att se till att saker fungerar som de ska. En kvalificerad teknisk fastighetsförvaltare medverkar vid energieffektivisering, säkerställer inomhusklimatet och ansvarar för fastighetens tekniska system. Du kan också vara med och upphandla och arbetsleda underkonsulter och hantverkare.

En utbildning för dig som gillar att hålla många bollar i luften. Modern fastighetsteknik handlar om miljö, driftssäkerhet, ekonomi och kundnytta. Utbildningen är framtagen tillsammans med flera av Sveriges största fastighetsförvaltare och gör dig klar att börja arbeta direkt efter examen. Du lär dig om system för värme, ventilation och kyla, upphandling, arbetsledning, energieffektivisering, fastighetsekonomi och kundkommunikation bland mycket annat. Fastighetsbranschen är en av Sveriges största och efter utbildningen kan du ta jobb i både små och stora förvaltningsbolag.

Utbildningsinnehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsledning och kommunikation i arbetslivet 20 yhp
 • Byggnadsteknik 15 yhp
 • Drift- och underhållsteknik fastigheter 50 yhp
 • Ekonomi och projektledning för drift- och fastighetstekniker 20 yhp
 • Energieffektivisering 15 yhp
 • Entreprenadjuridik 15 yhp
 • Examensarbete inklusive preparandutbildning 30 yhp
 • Fastighetens tekniska system 1, 50 yhp
 • Fastighetens tekniska system 2, 50 yhp
 • Fastighetsägarens egenkontroll 10 yhp
 • Inneklimat och inne- och utemiljö 25 yhp
 • LIA 1, 50 yhp
 • LIA 2, 55 yhp
 • Verksamhetsdokumentation 10 yhp

Totalt antal poäng 400 YH-poäng

Behörighet

Du kan vara behörig på flera sätt:

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs särskild behörighet enligt nedan:

_______________________________________
Alt 1

Lägst betyg E i Matematik 2
Lägst E i Svenska 2 alt. SVASVA02
Lägst E i Engelska 5

_______________________________________
Alt 2

Lägst E i Matematik 1
Lägst E i Svenska 1 alt. SVASVA01
Lägst E i Engelska 5

samt någon av följande kombinationer:

Lägst E i Bygg och anläggning 1 samt Bygg och anläggning 2

eller

Lägst E i minst en av kurserna Praktisk ellära, Elektromekanik, Energiteknik 1, Mekatronik 1

eller

Lägst E i eller Systemuppbyggnad och lägst E i Värmelära
_________________________________________

Reell kompetens

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

 1. a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,
 2. b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,
 3. c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras och ger sökande ett totalt meritvärde.

 

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue