Entreprenadingenjör

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Göteborg
 • KURSKOD: EI17G
 • POÄNG: 425 YH-poäng
 • ANSÖKAN: 2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: Aug 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Annika Jidegren
  Verksamhetsansvarig
  annika.jidegren@kyh.se
  0768-852135

Om utbildningen

Ett framtidsyrke i expansiv region

Västra Götaland är en av Sveriges mest expansiva regioner och behovet av nybyggnation är stort. Byggare storsatsar i regionen och bygger attraktiva bostäder och arbetsplatser. Det är smarta, moderna och innovativa byggen som ska möta framtidens behov i den växande regionen. Därför är behovet av arbetskraft med spetskompetens stort. Entreprenörsingenjör är en av våra senaste utbildningar som är framtagen tillsammans med ledande företag inom branschen.

Om yrket

Som entreprenadingenjör ansvarar du för projektets inköp. Det innebär att du förhandlar med entreprenörer och leverantörer, sköter upphandlingar och bevakar leveranser. Du sköter planering och beräknar behov och veta vad som behövs och när det behövs. Du tar fram kostnadskalkyler, planeringsunderlag och kontrakt. Det är en yrkesroll som kräver gediget kunnande om branschen, ekonomi och juridik. Men det är också en social roll som innebär mycket möten och förhandlingar.

Om utbildningen

Utbildningen sker i nära samarbete med ledande representanter från branschen. Därför kan vi erbjuda utbildning i de senaste IT-verktygen som branschen använder och unik insikter i hur de stora byggarna jobbar. Vi utformar undervisningen utifrån vad som passar bäst för de olika ämnena vilket innebär en blandning av föreläsningar, seminarium, eget arbete, grupparbete och studiebesök. Vi lägger stor vikt vid att våra studenter lär sig att vara affärsmässiga och ha god affärsetik.

Utbildningen innehåller en stor del LIA (lärande i arbete).

Du kommer få kunskaper om:

Att hantera IT-verktyg för kalkyl, inköp och planering

Att göra planeringsunderlag, anbuds- och produktionskalkyler.

Att kommunicera och samarbeta med berörda parter.

Att göra budget och beräkna projektets lönsamhet och resultat.

Utbildningsinnehåll

Byggprocessen 40
Examensarbete 30
Inköp och logistik 60
Kalkyl och anbud 60
LIA 1 60
LIA 2 60
Produktion 65
Regelverk 30
Yrkesrelaterade IT-verktyg 20

Totalt antal poäng 425 YH-poäng

Behörighet

Du kan vara behörig på flera sätt:

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs särskild behörighet enligt nedan:

Alt. 1

Lägst betyg E i Matematik 2, Engelska 5, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Alt. 2

Lägst betyg E i Matematik 1
Lägst betyg E i Svenska 1 alt. Svenska som andra språk 1
Lägst betyg E i En 5

samt lägst betyg E i något av:
Bygg och anläggning 1 samt Bygg och anläggning 2

eller

Praktisk ellära

eller

Systemuppbyggnad och Värmelära

eller

Energiteknik

Reell kompetens

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

 1. a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,
 2. b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,
 3. c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som den sökandes meritvärde.

 

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue