Teknisk Fastighetsförvaltare

FAKTA

 • UTBILDNINGSORT: Malmö
 • KURSKOD: TF16
 • POÄNG: 400 YH-poäng
 • ANSÖKAN: 2017-06-05 - Så här söker du.
 • UTBILDNINGSSTART: Aug 2017
 • UTBILDNINGSLÄNGD: 2 års heltidsstudier inklusive LIA (lärande i arbete).
 • ANSÖK HÄR
 • KONTAKT:
 • Per Fegler
  Utbildningsledare
  per.fegler@kyh.se
  0768-852127

Om utbildningen

Behovet av kvalificerade tekniska fastighetsförvaltare är stort. Storstadsregionerna växer och både nya och gamla hus ska underhållas, samtidigt som många äldre fastighetsförvaltare går i pension. Det är ett yrke för dig som gillar energifrågor, problemlösning och att se till att saker fungerar som de ska. En kvalificerad teknisk fastighetsförvaltare medverkar vid energieffektivisering, säkerställer inomhusklimatet och ansvarar för fastighetens tekniska system. Du kan också vara med och upphandla och arbetsleda underkonsulter och hantverkare.

En utbildning för dig som gillar att hålla många bollar i luften. Modern fastighetsteknik handlar om miljö, driftssäkerhet, ekonomi och kundnytta. Utbildningen är framtagen tillsammans med flera av Sveriges största fastighetsförvaltare och gör dig klar att börja arbeta direkt efter examen. Du lär dig om system för värme, ventilation och kyla, upphandling, arbetsledning, energieffektivisering, fastighetsekonomi och kundkommunikation bland mycket annat. Fastighetsbranschen är en av Sveriges största och efter utbildningen kan du ta jobb i både små och stora förvaltningsbolag.

Utbildningsinnehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsledning och kommunikation i arbetslivet, 10 Yh-poäng
 • Byggnaders påverkan på inre miljön, 15 Yh-poäng
 • Byggnaders påverkan på yttre miljön, 10 Yh-poäng
 • Byggnadskonstruktion, olika konstruktioners energiaspekter, 15 Yh-poäng
 • Drift- och underhållsteknik fastighet, 50 Yh-poäng
 • Ekonomi och projektledning för Drift- och fastighetstekniker, 10 Yh-poäng
 • Energieffektivisering, 15 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 15 Yh-poäng
 • Examensarbete inklusive preparandutbildning, 40 Yh-poäng
 • Fastighetens tekniska system 1, 50 Yh-poäng
 • Fastighetens tekniska system 2, 50 Yh-poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroll, 10 Yh-poäng
 • LIA 1, 50 Yh-poäng
 • LIA 2, 50 Yh-poäng
 • Verksamhetsdokumentation, 10 Yh-poäng

Totalt antal poäng 400 YH-poäng

Behörighet

Du kan vara behörig på flera sätt:

 1. Gymnasieexamen (Sverige eller annat land) med godkänt betyg i Matematik 2/ B, Sv 2/B och minst två års yrkeserfarenhet från fastighet, bygg, elteknik eller annat teknikrelaterat område
 2. Gymnasieexamen från Bygg- eller Elprogrammet med godkänt betyg i Ma1/A, Sv1/A och tillhörande kurskombinationer i programgemensamma bygg eller teknikämnen. Samt minst ett års yrkeserfarenhet från fastighet, bygg, elteknik eller annat teknikrelaterat område.

Yrkeserfarenhet

Tidigare yrkeserfarenhet omräknat till heltid beräknas per månad och ger poäng enligt följande:
1-120 månader ger 0,1 poäng per månad, givet att sökande har minst 24 månaders
yrkeserfarenhet.

Totalt max 12 poäng.

Reell kompetens

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om att få din Reella kompetens prövad, eller en Fri kvot-provning. Mer information om detta finner du under Ansökan.

Särskilt prov

Provet innefattar flera moment och testar:

 1. a) färdighet i att lösa utbildningsrelaterade problem,
 2. b) läsförståelse och skriftlig kommunikation,
 3. c) grundläggande utbildningsspecifika matematiska kunskaper och färdigheter.

Provet är utformat så att poängbedömningen är oberoende av vem som gör bedömningen.

Resultatet av det särskilda provet registreras som en del av sökandes totala meritvärde.

 

För frågor om antagning, behörighet och urval:

antagningen@kyh.se
Stockholm – 0768-85 21 24
Göteborg – 0768-85 21 32
Malmö – 0768-85 21 32

Element

Become a Member


Continue