Teknisk Testare

SVERIGE BEHÖVER tekniska testare

Det finns en stor efterfrågan på testare, speciellt inom IT och Telekomföretagen. Testning ökar produktivteten och omsättningen hos företag som utvecklar programvara.

Västra Götaland har en stor teknikindustri och därför finns en stor regional efterfrågan på tekniska testare. Den här yrkesrollen anställs ofta på IT-organisationer som arbetar mot industri, finans eller internt på olika organisationer. 

Utbildningen och karriärvägar

För att kunna gå direkt ut i anställning som teknisk testare efterfrågas tekniska kunskaper men också de praktiska områden som arbetssätt och kundförståelse vilket är något vi på KYH kan erbjuda. 

Programutveckling, där test är en del, förutsätter ett entreprenöriellt arbetssätt – problemlösning och samarbete för att nå lösningar på problem. KYHs blandning av det teoretiska och det praktiska skapar förutsättningar för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt.

göteborg

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

Innehåll & kurser

Nedan kan du läsa om vilka kurser som ingår i den här utbildningen, samt en kort beskrivning.  

Ledarskap och coachning

15 YHP I den här kursen får du förståelse för hur effektivt ledarskap kan utövas. 

testautomatisering

50 YHP Här lär du dig att ta fram, genomföra, underhålla och dra slutsatser av automatiserade tester. 

i

Metoder och arbetssätt inom mjukvarutest

70 YHP Kursen innehåller metoder och projektmodeller för testprocessen och du får kunskap om bland annat mjukvarutest.

r

programmering

70 YHP Här får du kännedom om olika programmeringsspråk samt objektorienterad analys och design.

prestandatest

25 YHP Här får du lära dig om viktiga delar av prestandatest – exempelvis tekniker för att välja och utforma testfall. 

teknisk datakunskap och databasteknik för testare

40 YHP I den här kursen lär du dig om serveradministration, databser och hur en utvecklingsmiljö ser ut. 

Examensarbete

30 YHP I den här kursen gör du ett självständigt projekt inom mjukvarutest, testautomatisering eller testledning.

lia 1

100 YHP Under praktikperioden får du en fördjupad förståelse för samtliga kunskaper under din utbildning. 

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Engelska B / Engelska 6
  • Programmering 1

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!