Redovisningskonsult

är du vår nya redovisningskonsult?

Som redovisningskonsult arbetar du på redovisningsbyråer, kommuner och företag. Det finns över 10 000 aktie- och handelsbolag som driver verksamhet inom redovisning och bokföring. Efterfrågan är väldigt hög och de mindre regionerna söker kompetent personal inom områden för regionens företag och kommuner.

I denna utbildning får du lära dig att sköta löpande bokföring, momsredovisning och rapportering. Du lär dig om skatt och andra ekonomiska- och redovisningssystem.

VAD INNEBÄR EN SATELLIT-UTBILDNING?

KYH är ansvarig utbildningsanordnare. Du har möjlighet att vara placerad i antingen Växjö, Eskilstuna, Katrineholm och Norrtälje. Du sitter hos någon av våra samarbetspartners på orten och läraren finns på satellit via videolänk. Vi har totalt 32 platser till utbildningen som beräknas vara uppdelade mellan dessa orter. Du söker som vanligt via våra system. Det är alltså ingen distansutbildning.

satellit

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

Innehåll & kurser

 

w

Affärsengelska med yrkesinriktning

15 YHP I den här kursen får du lära dig om de vanligaste ekonomiska termerna inom redovisning.

ekonomistyrning fördjupning

30 YHP Du får lära dig om målformulering, budgetering, uppföljning och styrning. Här används även kalkylprogram.

redovisning

25 YHP Du får kunskaper inom företagsredovisning och om redovisningssystem. Du lär dig även om redovisning i olika bolagsformer, reskontra och lagerbokföring.

i

beskattningsrätt

50 YHP Här får du lära dig om beskattningsregler för inkomstlagen.

r

juridik

50 YHP I den här kursen får du lära dig om rättsregler och lagtexter.

n

redovisning fördjupning och bokslut

65 YHP Du får möjligheten att upprätta ett bokslut och självständigt driva en bokslutsprocess. Du använder datoriserade system för redovisning och bokslut.

ekonomistyrning

20 YHP Du får kunskaper om metoder och verktyg som används för att styra och planera en verksamhet. Den innehåller bland annat likviditetsbudgetering, nyckeltal och kalkylering.

konsultrollen

15 YHP Den här kursen ger dig kompetens i att utöva ett konsultativt arbetssätt.

Examensarbete

30 YHP Här skrivs ett självständigt examensarbete inom yrkesrollen och dess bransch.

LIA 1

50 YHP Under första LIAn ges en inblick i branschen och yrkesrollen och du får arbeta både i team och självständigt.

LIA 2

50 YHP Under din andra LIA ges du möjlighet att arbeta självständigt på en arbetsplats inom din yrkesroll.  

 

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!