Miljösamordnare Byggnader

BRINNER DU FÖR miljöFRÅGOR? Sök idag till utbildningen miljösamordnare!

KYH har utbildat miljösamordnare sedan 2010. Våra nyexaminerade miljösamordnare har idag anställning på företag som Skanska, Sweco, NCC, Peab och Västbygg – företag som varit med och skapat utbildningen. Idag står miljöfrågor i fokus i både bygg- och konsultbranschen och behovet av miljösamordnare är stort.

Utbildningen och karriärvägar

Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i anställning som t.ex. miljösamordnare, miljöingenjör, miljöspecialist – yrkesroller som finns på många små, mellanstora och stora företag. Vad sägs om en karriär på t.ex. Skanska, PEAB eller WSP – företag som ofta anställer våra studenter!

Som miljösamordnare inom byggnader har du en specialistroll och en mycket eftertraktad kompetens. Du har kunskaper inom bland annat miljölagstiftning, byggnadsteknik och installationsteknik samt miljö- och resursproblem inom bygg- och fastighetsbranschen. Idag har de flesta bygg-, fastighets- och konsultföretag mycket ambitiösa miljöprogram. Allt fler byggnader miljöklassas, vilket gör att det finns stor efterfrågan på miljöspecialister.

Efter ett par år i yrket – kanske tidigare om du har rätt bakgrund – kan du gå vidare som KMA-samordnare eller certifieringsspecialist. Men byggbranschen är en av världens största branscher och för dig som tänker framåt och vet vad du vill är karriärmöjligheterna i stort sett obegränsade.

2017 låg ingångslönen för våra miljösamordnare på cirka 30 000. Här hittar du lönestatistik från SCB

Innehåll & kurser

Som miljösamordnare inom byggnader behöver du specialkunskaper inom flera områden.
Därför läser du flera olika ämnen, bland annat miljökunskap, livscykelanalys, energiförsörjning och energianvändning, och byggnaders inre miljö. En stor del av utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar.

Hej! Vi hjälper dig med frågor
om utbildningen och ansökan
RING 076-885 21 32
MAILA antagningen@kyh.se
Eller chatta med oss.

göteborg

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

Byggnaders påverkan på den yttre miljön

25 YHP Den här kursen ger kunskap om miljöfarliga ämnen och få förståelse för miljökonsekvensanalyser av byggnader.

byggnadsfysik

20 YHP Här lär du dig om  byggnadsfysikaliska förlopp för transport av värme och fukt.

byggnaders inre miljö

30 YHP I den här kursen arbetar du med åtgärder för att förbättra inneklimatet för de boende – ljus, luftkvalitet och ljud – och hur man motverkar sjuka hus.

installationstekniska system

50 YHP Kursen tar upp vilka energi- och komfortkrav som ställs på tekniska system i byggnader – så som ventilation, tappvarmvatten och värmesystem.

Metoder och verktyg för miljösamordnaren

20 YHP Du lär dig om metoder, verktyg och arbetsätt för att ställa miljökrav samt hur miljöarbete organiseras och genomförs i företag.

i

Entreprenadjuridik

10 YHP Entreprenadjuridiken tar upp de avtal som gäller inom konsultbranschen och vad som gäller för olika entreprenadformer.

Z

Projektkunskap

20 YHP Projekt är den vanligaste arbetsformen i konsultvärlden. Här lär du dig de vanligaste projektmodellerna, projektkommunikation och kvalitetssäkring.

energiförsörjning & energianvändning

20 YHP Du lär dig ställa upp en energibalansberäkning, för- och nackdelar med olika energikällor och vilka regelverk som styr
arbetet med energiförsörjningen.

byggnadsmaterial och byggvaror ur ett livscykelperspektiv

20 YHP Under kursen lär du dig om byggnadsmaterial och var de kan påträffas samt hur de hanteras. Du lär dig även göra miljöinventering.

grundläggande miljökunskap

15 YHP  Här får du kunskap om miljöhot som klimatpåverkande gaser, ozonskiktets förtunning och miljögifter. 

s

byggnadsteknik

20 YHP I denna kurs lär du dig bland annat om byggnadstekniker från olika tidsperioder. Du lär dig även om eventuella fukt- och miljöreisker och du lär dig om regler för rivning och demontering av olika byggnadsmaterial.

 

Examensarbete

40 YHP I examensarbetet gör du en självständig analys av en byggnads energiprofil och föreslår förbättringar av energibehov, miljö och inneklimat.

LIA 1

40 YHP Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam på t.ex. en konsultföretag eller ett fastighetsbolag. Du medverkar i det dagliga arbetet med yttre och inre miljö, tekniska lösningar ur ett miljöperspektiv.

LIA 2

60 YHP Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar. Du arbetar inom relevant byggnadsområde ur ett miljöperspektiv.

Fastighetsekonomi

10 YHP Här lär du dig att ställa upp ekonomiska kalkyler och beräkna lönsamheten i miljöinvesteringar och energibesparande åtgärder.

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

ELLER

  • Bygg och anläggning 1

ELLER

  • Praktisk ellära
  • Energiteknik 1

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. 

 

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!

 

Tänk på att det är viktigt att kunna bistå med egen bärbar dator på den här utbildningen. 

Vill du studera något annat? KYH har YH-utbildningar inom samhällsbyggnad, ekonomi, data och IT. Se alla våra utbildningar här!