Mätningsingenjör

-bygg och anläggning

Ansökan är stängd men öppnar i februari för hösten 2019

Lär dig det spännande yrket Mätningsingenjör

Som mätningsingenjör eller mätningstekniker har du en nyckelroll i uppstarten av nya byggprojekt. Den här utbildningen tar dig hela vägen dit! Som mätingenjör spenderar du mycket tid ute på fält med olika sorters uppdrag. Du är en nyckelperson i hela bygg- och anläggningsprocessen, du är mycket noggrann och varje millimeter kan vara avgörande i ett stort projekt.  

Samhällsbyggnad handlar oftast om stora projekt – bostäder, köpcenter, vägar, tunnlar och broar. Mätningsingenjör är en av de specialistkompetenser som behövs. Som mätningsingenjör har du en avgörande roll i det första skedet av byggprojektet, med mycket eget ansvar.

Bygg framtidens Sverige!

Det är ett jobb för dig som vill vara med och bygga framtidens Sverige! Arbetsuppgifterna är många och varierande. Några exempel är byggproduktionsmätning, 3D-scanning, geodata, maskinstyrning och vägkonstruktion. Du sitter både inne på kontor med bygghandlingar och är ute på byggarbetsplatsen med olika mätningar och problemlösning. Det är ett spännande och utmanande jobb i en expansiv bransch, med många kontakter och möjligheter!

Mätchef och produktionsledare är ett par av de utvecklingsmöjligheter som finns. Ditt första jobb landar du antagligen hos en av de större byggentreprenörerna eller hos något av mätkonsultföretagen. Veidekke, NCC, Exact, Skanska och Peab är några av de företag som varit med och utvecklat utbildningen och som alla har stora anställningsbehov av mätningsingenjörer för lång tid framöver.

En mätningsigenjör är en professionell person som har teknisk expertis att utföra bland annat:

  • Utföra hydrografisk och oceanografisk kartläggning och förbereda topografiska kartor över markytan.
  • Simulera verkligheten i en karta eller att simulera en karta till verkligheten
  • Bestämma, mäta och representera mark, tredimensionella objekt, punktfält och banor.
  • Samla, tolka, mark och geografiskt relaterad information.

Nedan kan du läsa mer om innehåll och kurser och glöm inte att ansök till utbildningen idag!

 

mätningsingenjör

Kolla på filmen för att se hur det är att arbeta som mätningsingenjör.
Längd: 4,26min

HEJ!

Mitt namn är Ingrid.
Har du frågor om utbildningen?

RING 076-885 21 23
MAILA antagningen@kyh.se

STHLM, GBG & MALMÖ

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

ingångslön

Innehåll & kurser

Som mätningsingenjör behöver du vara kunnig och noggrann.
Kurserna i utbildningen tar dig genom alla arbetsmoment i yrkesrollen och ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att gå direkt ut i ett kvalificerat jobb!

I kurslistan här intill ser du de kurser som ingår och deras yrkeshögskolepoäng (yhp). Fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. På grund av att den här utbildningen finns på tre olika orter ser poängen aningen olika ut. Finns det olika poäng är de första poängen för Malmö & Göteborg, och efter / gäller poängen för Stockholm. Du är välkommen att kontakta Antagningen om något är oklart.

Vi har idag 150 mätningstekniker anställda. Det är ett stort behov nu och framåt och Skåne är en expansiv region med många stora och mätkrävande projekt på gång. Magnus Andersson

Mätchef region Syd, Skanska.

Mark- och anläggningsteknik

40 YHP Anläggning handlar om mark, vägar och broar. I den här kursen lär du dig anläggningsprocessens olika faser, hur du läser ritningar och hittar lösningar på tekniska problem som kan uppstå.

Husbyggnadsteknik

40 YHP Du lär dig hantera ritningar för husbyggnad och installationer. Andra kursmoment är BIM och tekniska mätmetoder som används i husbyggnadsprocessen.

Geodesi, GPS och laserskanning

60 YHP En av utbildningens viktigaste kurser! Här får du kunskaper om olika mätmetoder, lär dig arbeta med laserscanning, hantera moderna mätinstrument och satellitdata, kvalitetssäkra mätdata och arbeta med de vanligaste beräkningsprogrammen och att själv planera och genomföra mindre projekt.

r

Arbetsmiljö och säkerhet

20/10 YHP Säkerhets- och skyddsföreskrifter för arbete i samhällsbyggnadssektorn.

l

Ritningsteknik

20 YHP Den här kursen tar upp olika sorters ritningar för bland annat hus, mark och väg. Du lär dig läsa ritningar med en mätningsingenjörs ögon och avgöra vilken typ av mätning som ska användas. Du får också öva på att ta fram egna ritningar.

i

Entreprenadjuridik

20 YHP Den här kursen handlar om avtalsrätt och de lagar och regelverk som används i branschen.

teambuilding

5/10 YHP Här får du lära dig om gruppdynamik och vilka olika roller som finns i olika grupper.

Programvaruhantering och modellbyggande

40 YHP Moderna mätningar hanteras med avancerade dataprogram och stora databaser. Som mätningsingenjör behöver du koll på de olika programmen och vilka databaser och system som används. Annat som tas upp i den här kursen är terrängmodeller och maskinstyrning.

LIA 1

60 YHP Det här är en praktiskt inriktad utbildning med en stor del LIA då du är ute på ett företag och arbetar. LIA 1 är 12 veckor och du arbetar med t.ex. ritningsteknik, geodesi eller laserscanning. Du jobbar under handledning och lär dig arbetet från grunden och hur man arbetar på ett kvalitetssäkrat sätt.

LIA 2

75/80 YHP Under den andra LIA-perioden är du ute och arbetar som mätningsingenjör. Efter LIA 2 kommer du att ha gått igenom alla delar av arbetet och vara klar för anställning.

Examensarbete

30 YHP Exjobbet är ett skarpt uppdrag som genomförs enskilt eller i team och visar att man klarar av de delar som ingår i yrket.

Vi finns idag i hela Sverige, närmare bestämt 25 orter. Idag har vi 120 anställda mätningsingenjörer. Vi ämnar sitta med i ledningsgruppen för utbildningen och ta emot ungefär 10 LIA-studenter. Vi har för avsikt att anställa 30 personer med denna utbildningsbakgrund. Anders Öryd

Affärsenhetschef på Metria AB

En stor del av utbildningen är ute på företag

En stor del av utbildningen är ute på företag – 20 veckor handledd LIA (praktik) och 10 veckor examensarbete. Där får du chansen att lära dig hur jobbet fungerar i verkligheten och dessutom en inkörsport till fortsatt anställning. 7 av 10 studerande får sitt första jobb på den sista LIA:n.

 

%

ute på företag

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
  • Engelska 1 / Engelska 5

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. 

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!

Tänk på att det är viktigt att kunna bistå med egen bärbar dator på den här utbildningen. 

Vill du studera något annat? KYH har YH-utbildningar inom samhällsbyggnad, ekonomi, data och IT. Se alla våra utbildningar här!