Lönekonsult

1.5 år,
sen är du Lönekonsult!

Löneadministratören har utvecklats från mycket administrationsarbete med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs; de anställda.

Auktorisation

Under april månad 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. SALK är den första standarden inom lön och en historisk milstolpe i SRFs arbete med att utveckla branschen via verktyg och rutiner som kvalitetssäkrar löneprocessen.

Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt blir en resurs för företaget.

Företagen behöver anställa fler!

”EY är ett av världens största revisionsföretag med nästan 200.000 anställda på kontor i nästan alla länder i världen. I Sverige är vi ca 2.000 medarbetare på drygt 150 kontor. EY tillhandahåller utöver revisionstjänster även kvalificerade redovisnings- och rådgivningstjänster och naturligtvis skatterådgivning. Löneadministration för våra kunders räkning ingår som en del i våra redovisningstjänster.

Vi ser en stadig ökning av efterfrågan för våra lönetjänster. Därför räknar vi med en kontinuerlig ökning av antalet anställda lönekonsulter och därmed en ökning av behovet av vidareutbildning för att skapa möjligheter till att leverera mera värdeskapande tjänster till våra kunder. EY beräknar att behöva rekrytera ca 20 st lönekonsulter i Skåne inom de fem kommande åren.”Rune Jansson, EY

Malmö

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

ingångslön

Innehåll

Som lönespecialist behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen. Bland annat arbetsrätt, lönehantering och personalekonomi.

En stor del av utbildningen är LIA där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar. 

I kurslistan här intill ser du de kurser som ingår och deras yrkeshögskolepoäng (yhp). Fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Kurser

 • Affärsengelska med yrkesinriktning, 15 yhp
 • Arbetsrätt, 30 yhp
 • Excel för lönekonsulter, 10 yhp
 • Konsultrollen, 15 yhp
 • Lärande i arbete 1, 35 yhp
 • Lärande i arbete 2, 40 yhp
 • Lönehantering, 40 yhp
 • Lönehantering fördjupning, 40 yhp
 • Personalekonomi, 20 yhp
 • Projektarbete, 30 yhp
 • Redovisning, 20 yhp
 • Teambuilding, 5 yhp

Verklighetsbaserad utbildning!

En stor del av utbildningen är ute på företag – 15 veckor handledd LIA (praktik). Där får du chansen att lära dig hur jobbet fungerar i verkligheten och dessutom en inkörsport till fortsatt anställning. 7 av 10 studenter får sitt första jobb på den sista LIA:n.

%

ute på företag

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

 • Matematik 2
 • Företagsekonomi 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!

Tänk på att det är viktigt att kunna bistå med egen bärbar dator på den här utbildningen.