Lönekonsult

Ansökan är stängd men öppnar i februari för hösten 2019

1,5 år – sen är du
Lönekonsult!

Löneadministratören har utvecklats från mycket administrationsarbete med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs; de anställda.

Auktorisation

Under april månad 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. SALK är den första standarden inom lön och en historisk milstolpe i SRFs arbete med att utveckla branschen via verktyg och rutiner som kvalitetssäkrar löneprocessen.

Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt blir en resurs för företaget.

Företagen behöver anställa fler!

”EY är ett av världens största revisionsföretag med nästan 200.000 anställda på kontor i nästan alla länder i världen. I Sverige är vi ca 2.000 medarbetare på drygt 150 kontor. EY tillhandahåller utöver revisionstjänster även kvalificerade redovisnings- och rådgivningstjänster och naturligtvis skatterådgivning. Löneadministration för våra kunders räkning ingår som en del i våra redovisningstjänster.

Vi ser en stadig ökning av efterfrågan för våra lönetjänster. Därför räknar vi med en kontinuerlig ökning av antalet anställda lönekonsulter och därmed en ökning av behovet av vidareutbildning för att skapa möjligheter till att leverera mera värdeskapande tjänster till våra kunder. EY beräknar att behöva rekrytera ca 20 st lönekonsulter i Skåne inom de fem kommande åren.”Rune Jansson, EY

Malmö

 

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

ingångslön

Innehåll & Kurser

Som lönespecialist behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen. Bland annat arbetsrätt, lönehantering och personalekonomi.

En stor del av utbildningen är LIA där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar. I kurslistan nedan ser du de kurser som ingår och deras yrkeshögskolepoäng (yhp). Fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

affärsengelska med yrkesinriktning

15 YHP I den här kursen lär du dig grundläggande kunskaper om de vanligaste ekonomiska termerna.

konsultrollen

20 YHP Kursen ger dig kunskaper hur du utövar ett konsultativt arbetssätt och ger dig förståelse för konsultrollen.

personalekonomi

20 YHP Du lär dig hur du hushåller med mänskliga resurser för att skapa lönsamma och effektiva organsiationer.

i

arbetsrätt

30 YHP Den här kursen ger dig kunskap om att tillämpa aktuell lagstiftning i yrkesrollen.

r

lönehantering

40 YHP Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i grunderna för löneberäkning.

redovisning

20 YHP Här får du kunskap i redovisningsprocessen och redovisningsrutiner.

TEAMBUILDING

5 YHP Här får du kunskap om gruppdynamik och om olika roller i en grupp.

excel för lönekonsulter

10 YHP Här lär du dig om standardprogram för kalkylering och hur du använder dem.

lönehantering fördjupning

40 YHP Den här fördjupningen ger dig en helhetssyn på den totala lönerutinen och fördjupade kunskaper i alla moment som förekomer inom löneadministration.

Examensarbete

30 YHP I examensarbetet ger dig branschspecifika kunskaper och färdigheter inom projektorganiserat ledarskap.

LIA

70 YHP Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam

Verklighetsbaserad utbildning!

En stor del av utbildningen är ute på företag – 15 veckor handledd LIA (praktik). Där får du chansen att lära dig hur jobbet fungerar i verkligheten och dessutom en inkörsport till fortsatt anställning. 7 av 10 studenter får sitt första jobb på den sista LIA:n.

%

ute på företag

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik 2
  • Företagsekonomi 2
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

SEN ANSÖKAN ÄR STÄNGD FÖR DEN HÄR UTBILDNINGEN! 

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!

Tänk på att det är viktigt att kunna bistå med egen bärbar dator på den här utbildningen.