Fastighetsingenjör tekniska system

Är du nästa fastighetsingenjör?

 

Som fastighetsingenjör inom tekniska system ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer krav på driftekonomi, energiprestanda och energieffektivisering.

 

Branschen saknar personal och efterfrågan är hög efter utbildade fastighetsingenjörer. De orter som vi samarbetar med (se nedan) har hög efterfrågan; kommunerna expanderar kraftigt och har dessutom många orter kring sig med pendelavstånd. En nyutbildad arbetskraft i mindre regioner har därmed stor möjlighet för framtida arbete.

vad innebär en satellit-utbildning?

 

KYH är ansvarig utbildningsanordnare. Du har möjlighet att vara placerad i antingen Eskilstuna, Katrineholm, Norrtälje, Gävle och Växjö. Du sitter hos någon av våra samarbetspartners på orten och läraren finns på satellit via videolänk. Vi har totalt 33 platser till utbildningen som beräknas vara uppdelade mellan dessa orter. Du söker som vanligt via våra system. Det är alltså ingen distansutbildning.

 

Satellit

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

arbetsledning och kommunikation i arbetslivet

20 YHP Den här kursen handlar om att bland annat kunna handleda och vägleda entreprenörer och agera professionellt i mtöet med kollegor och kunder.

Z

verksamhetsdokumentation

10 YHP Efter avslutad kurs kommer du ha kunskap om såväl bakgrund och historik om systematiskt arbetsmiljöarbete.

ekonomi och projektledning för fastighetstekniker

20 YHP Här får du lära dig om att tolka ekonomiska underlag för beslutsfattande.

i

byggteknik

15 YHP I den här kursen får du lära dig om hur lika byggnaders konstruktion påverkar energiförbrukningen och om moderna byggmetoder.

r

fastighetens tekniska system 2

50 YHP Här får du kunskap om logiken kring styr och reglerteknik gällande installationstekniska system.

fastighetsägarens egenkontroll

10 YHP  Du får kunskap om att värdera egenkontrollsskyldigheter och planera, följa upp och förbättra en fastighets status.

inneklimat och inne- och utemiljö

25 YHP Här får du lära dig om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort.

 

 

drift och underhållsteknik fastighet

50 YHP Här får du lära dig om drift och underhåll av olika tekniska installationer i fastigheter.

entreprenadjuridik

15 YHP I den här kursen får du kunskap om Upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och olika avtal.

energieffektivisering

15 YHP I den här kursen lär du dig om olika energieffektivsieringsområden.

fastighetens tekniska system

50 YHP Du får lära dig att självständigt ansvara för fastighetens styrning och drift av kyl- och värmetekniska installationer.

Examensarbete

30 YHP I den här kurser skriver du ett projektbaserat arbete utifrån din blivande yrkesroll.

LIA 1

50 YHP Under din första LIA får du yrkesbaserad kunskap på en arbetsplats och du lär dig att arbeta mer och mer självständigt. 

LIA 2

55 YHP Under din andra LIA får fördjupad förståelse för din yrkesrooll och efter avslutad kurs ska du kunna arbeta som yrkesrollen. 

 

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

ELLER

  • Bygg och anläggning 2

ELLER

  • Praktiskt ellära
  • Energiteknik 1

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!