Energispecialist Byggnader

Klicka på knappen för att skapa ett konto och påbörja ansökan till hösten 2018!

Du har nu chans att bli ENERGISPECIALISt

EU och Sverige har ställt ett krav på att samtliga bostäder fram till 2020 i princip skall vara så kallade lågenergihus. Dessutom finns det sen tidigare en lag om energideklarationer som också gör att fler energispecialister behövs.

Den här utbildningen till energispecialist har vi dragit igång ihop med branschen för att de fullständigt skriker efter kompetensen! På KYH har vi haft denna utbildning i tio år och utbildat flera hundra studerande till energispecialist inom byggnader.

Här kan du se en film om yrket och utbildningen energispecialist.

Utbildningen och karriärvägar

Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i anställning som energikonsult, energiingenjör, energicontroller eller liknande – yrkesroller som finns på många små, mellanstora och stora företag. Vad sägs om en karriär på t.ex. ÅF, WSP eller Sweco – företag som ofta anställer våra studenter!

Som energispecialist har du kompetens att göra energiutredningar, föreslå energieffektiviserande åtgärder och arbeta i projekt som handlar om energieffektivisering och inomhusklimat. Det handlar om att sänka energiförbrukningen och samtidigt optimera boendemiljön. Idag är energieffektiva lösningar den viktigaste frågan inom samhällsbyggnadssektorn. Som energispecialist står du mitt i det hetaste teknikområdet.

Utbildningen är självklart hopsatt tillsammans med företag som vill anställa dig efter examen. Några av dem ser du längre ner på den här sidan. Sammantaget är det en riktigt spetsig utbildning som ger dig ett bra avstamp inför framtiden.

Hej! Vi hjälper dig med frågor
om utbildningen och ansökan
RING 076-885 21 32
MAILA antagningen@kyh.se
Eller chatta med oss.

malmö & göteborg

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

ingångslön

Med en redan lång högskoleutbildning i bagaget och flera yrkesverksamma år, var ytterligare år på universitetet inte ett alternativ för att kunna göra ett karriärbyte. ​KYHs utbildning Energispecialist Byggnader med direkt förankring i arbetslivet, gav mig spetskompetens och vägen in i ett nytt fantastiskt roligt yrke.

​Det bästa valet jag gjort i min karriär!
Therese / Beräkningsingenjör & Miljösamordnare

Examinerad Energispecialist

Innehåll & kurser

Som energispecialist behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen, bland annat entreprenadjuridik, energitekniska system, energieffektivisering och inneklimat. En stor del av utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar. 

Byggnaders påverkan på den yttre miljön

15 YHP Den här kursen ger kunskap om miljöfarliga ämnen och hur man gör miljöinventeringar av byggnader och livscykelanalyser.

Byggnadsteknik

40 YHP Här lär du dig hur värme sprids i en byggnad och hur man minimerar risken för fukt. Du lär dig också räkna på en byggnads energibesparingspotential med hjälp av olika dataprogram.

Byggnaders energianvändning & energiförsörjning

15 YHP Du lär dig ställa upp en energibalansberäkning, för- och nackdelar med olika energikällor och vilka regelverk som styr arbetet med energiförsörjningen.

Ventilationssystem

25 YHP Kursen tar upp vilka energi- och komfortkrav som ställs på ventilationssystemet och hur ett ventilationssystem fungerar tekniskt.

i

Entreprenad-juridik

5 YHP Entreprenadjuridiken tar upp de avtal som gäller inom konsultbranschen och vad som gäller för olika entreprenadformer.

r

Kulturhistoriska byggnader

5 YHP Äldre byggnader kräver särskild hänsyn. Den här kursen handlar om skydd av värdefulla byggnader och vilka krav som finns på varsam ombyggnad.

Fastighetsekonomi

15 YHP Här lär du dig att ställa upp ekonomiska kalkyler och beräkna lönsamheten i miljöinvesteringar och energibesparande åtgärder.

Z

Projektkunskap

15 YHP Projekt är den vanligaste arbetsformen i energikonsultvärlden. Här lär du dig de vanligaste projektmodellerna, projektkommunikation och kvalitetssäkring.

Komfortkyla

15 YHP Under kursen lär du dig att optimera en byggnads kylsystem utifrån klimatkrav, inneklimat, fuktbeständighet och ekonomi.

Energi effektiviserings-teknik

10 YHP Den här kursen handlar om tekniska lösningar och aktuell forskning för att bygga energieffektiva hus.

Inneklimat och innemiljö

15 YHP I den här kursen arbetar du med åtgärder för att förbättra inneklimatet för de boende – ljus, luftkvalitet och ljud – och hur man motverkar sjuka hus.

Styr och regler samt elsäkerhet

10 YHP Alla tekniska system i en byggnad övervakas av styr- och reglersystem. Den här kursen går igenom hur det fungerar. 

Värme och tappvattensystem

40 YHP Det går att spara mycket energi på effektiva system för värme och tappvatten. Här lär du dig vilka funktionskrav och förbättringsmöjligheter som finns.

   

Examensarbete

50 YHP I examensarbetet gör du en självständig analys av en byggnads energiprofil och föreslår förbättringar av energibehov, miljö och inneklimat.

LIA 1

45 YHP Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam på t.ex. en energikonsultfirma eller ett fastighetsbolag. Du medverkar i det dagliga arbetet med yttre och inre miljö, tekniska lösningar för energiförsörjningssystem, värmesystem, klimatskal m.m.

LIA 2

90 YHP Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar. Eventuellt kan du få ta hand om egna beräkningar och medverka i energikartläggningar och livscykelanalyser. För mer än hälften av våra studerande är LIA 2 inkörsporten till en fast anställning som energikonsult, energiingenjör eller liknande.

 

Verklighetsbaserad utbildning!

En stor del av utbildningen är ute på företag – 27 veckor handledd LIA (praktik) och 10 veckor examensarbete. Där får du chansen att lära dig hur jobbet fungerar i verkligheten och dessutom en inkörsport till fortsatt anställning. 7 av 10 studenter får sitt första jobb på den sista LIA:n.

Efter att ha arbetat i byggbranschen som snickare i drygt nio år kände jag mig understimulerad och ville ta mig an nya utmaningar. Jag ville dock inte lämna byggbranschen utan istället ville jag lära mig mer om byggnaders system och även bidra till ett hållbart klimat. Den relativt korta utbildningsperioden, bredden i utbildningsprogrammet och upplägget med LIA var det som lockade mest.

Min tid på KYH har varit otroligt lärorik och jag har lärt känna en massa härliga människor samt fått en fot in i en bransch med stora möjligheter till jobb. 

Under min andra LIA-period blev jag deltidsanställd som VVS-konsult vilket övergår till en heltidstjänst när jag är klar med utbildningen i sommar. Arbetet som konsult är varierat och inget uppdrag har varit det andra likt.

Lars Sjögren

Examinerad från utbildningen

Jag har bara praktiken och mitt examensarbete kvar, som jag kommer att göra på Panasonic, därefter väntar en anställning där. Jag har precis skrivit på avtalet och är därmed garanterad en anställning efter utbildningens slut! Joakim Laurentz

Examinerad från utbildningen

Det är fantastiskt roligt att studera när man till slut kommit på vad man skall bli när man blir stor. 🙂 Utbildningen är designad för ett behov i branschen och utförs av de som vekar i den. Det gör att många av oss får jobb efter utbildningen. Sven Nielsen

Examinerad från utbildningen

%

ute på företag

Behörighet

Då utbildningarna har olika ordinarie utbildningsstarter finns två olika behörighetskrav beroende på ort. Se Malmö nedan och Göteborg till höger.

BEHÖRIGHET Malmö

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

ELLER

  • Bygg och anläggning 1

ELLER

  • Praktisk ellära

ELLER

  • Systemuppbyggnad

ELLER

  • Energiteknik

BEHÖRIGHET GÖTEBORG

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
  • Engelska 1 / Engelska 5

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser. Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!

Tänk på att det är viktigt att kunna bistå med egen bärbar dator på den här utbildningen. 

Vill du studera något annat? KYH har YH-utbildningar inom samhällsbyggnad, ekonomi, data och IT. Se alla våra utbildningar här!