Byggproduktionsledare

SVERIGE
BEHÖVER Byggproduktionsledare

Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i anställning som byggproduktionsledare. Utbildningen är självklart hopsatt tillsammans med företag som vill anställa dig efter examen. Den största bristen i byggsektorn gäller byggproduktionsledare. Efterfrågan inom nyproduktion är mycket stor, accelererande och väntas bestå en längre tid. De mindre regionerna behöver kompetent arbetskraft för renovering och expansioner. 

 

VAD INNEBÄR EN SATELLIT-UTBILDNING?

KYH är ansvarig utbildningsanordnare. Du har möjlighet att vara placerad i antingen Eskilstuna,  Norrtälje, Katrineholm, Gävle och Östersund. Du sitter hos någon av våra samarbetspartners på orten och läraren finns på satellit via videolänk. Vi har totalt 33 platser till utbildningen som beräknas vara uppdelade mellan dessa orter. Du söker som vanligt via våra system. Det är alltså ingen distansutbildning.

Satellit

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

Innehåll & kurser

Byggprocessen

20 YHP I den här kursen lär du dig om byggprocessens skeden och du lär dig redogöra för ett byggprojekts organisation.

Byggproduktion och ekonomi

30 YHP Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt genom effektiv ledning och produktionsstyrning.

installationssamordning

20 YHP I den här kursen får du lära dig om el, värme/kyla, luft och olika larmsystem. 

konstruktionsteknik

20 YHP Här lär du dig om vad som styr val av konstruktion och de övriga tekniska delarna. 

i

Entreprenadjuridik

30 YHP Den här kursen ger dig kunskap om stadsplanering och markexploatering, samt upphandling.

geoteknik och byggnation

20 YHP Du lär dig här om byggnadstekniska egenskaper hos jord och berg och olika metoder att bygga över och under marknivå. 

fuktsäkerhet

20 YHP Här får du kunskaper om fuktteori och risker vid byggnationer.

projektering

30 YHP Denna kurs ger dig kunskaper att kunna läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt.

Hållbarhet och energieffektivisering

20 YHP Den här kursen ger dig kunskap om aktuella och planerade regelverk för nyproduktion.

KMA - Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

20 YHP Den här kursen ger dig kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och regler.

w

ledarskap

40 YHP Kursen ger dig kunskap om hur du förstår din roll i processen och metoder för att fungera i sitt arbete. 

Examensarbete

40 YHP I examensarbetet gör du en självständig analys inom brancshrelaterat område.

LIA 1

60 YHP Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam.

LIA 2

60 YHP Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar och med större självständighet kunna utöva den yrkesroll som utbildningen leder till. 

 

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i

 

    • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
      ELLER
    • Bygg och anläggning 2

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!