Byggproduktionsledare Nyproduktion

Ansökan är stängd men öppnar i februari för hösten 2019

uppgradera dig till ett riktigt spännande jobb som byggproduktionsledare! 

Ta chansen att skaffa en riktigt bra framtid och var samtidigt med och bygg Sveriges mest expansiva region. Stockholms län växer i alla riktningar och byggproduktionsledare, eller arbetsledare som det också kallas, är en av Sveriges hetaste kompetenser. Och en sak till: du har samma möjligheter oavsett vem du är och var du kommer från – idag efterfrågas kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenhet.

Utbildningen och karriärvägar

Teknikskiftet just nu är enormt, med nya material, produktionstekniker och lösningar för att bygga hus som förbrukar minimalt med energi. KYH:s utbildning är utvecklad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag – PEAB, Skanska, Veidekke och NCC för att nämna några. Och självklart följer den Sveriges Byggindustriers rekommendationer. Lägger du två år av din tid här kommer du att vara klar att gå direkt ut i en riktigt bra anställning när du är klar!

”Har du en yrkeshögskoleexamen inom bygg är du välkommen att söka jobb hos oss. Jag har varit med och tagit fram den här utbildningen och hoppas kunna hitta bra medarbetare att anställa därifrån. Byggbranschen är väldigt spännande och det kommer att behövas mycket folk både idag och framöver.

– Det är stor brist på både arbetsledare och mätningstekniker. Vi medverkar i utbildningen för att det underlättar för oss att hitta rätt kompetens.
– Vi anställer mycket folk och ser positivt på att ta in personer med annan yrkesbakgrund än bygg. Det viktigaste är att man har motivation och driv. Yrkeshögskolan är ett bra val för den som vill byta bransch. Därför är jag engagerad i den här utbildningen.”

Michael Serneke Jonsson

Biträdande platschef på Serneke

Innehåll & kurser

Som byggproduktionsledare behöver du specialkunskaper inom många områden. Därför lär du dig mycket. Byggproduktion, hållbarhet och energieffektivsiering,  ledarskap och installationssamordning är bara några delar. En stor del av utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar. 

Hej! Vi hjälper dig med frågor
om utbildningen och ansökan
RING 076-885 21 32
MAILA antagningen@kyh.se
Eller chatta med oss.

Stockholm

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

byggprocessen

20 YHP I den här kursen lär du dig om byggprocessens skeden och du lär dig redogöra för ett byggprojekts organisation.

fuktsäkerhet

20 YHP Här får du kunskaper om fuktteori och risker vid byggnationer.

insallationssamordning

20 YHP I den här kursen får du lära dig om el, värme/kyla, luft och olika larmsystem.

ledarskap

40 YHP Kursen ger dig kunskap om hur du förstår din roll i processen och metoder för att fungera i sitt arbete.

Z

projektering

30 YHP Denna kurs ger dig kunskaper att kunna läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt.

i

byggproduktion och ekonomi

30 YHP Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt genom effektiv ledning och produktionsstyrning.

r

geoteknik och byggnation

20 YHP Du lär dig här om byggnadstekniska egenskaper hos jord och berg och olika metoder att bygga över och under marknivå.

kma - kvalitet, miljö och arbetsmiljö

20 YHP Den här kursen ger dig kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och regler.

konstruktionsteknik

20 YHP Här lär du dig om vad som styr val av konstruktion och de övriga tekniska delarna.

teambuilding och branschkunskap

10 YHP Här får du insikt i hur du kan beskriva processer i en grupps utveckling..

entreprenadjuridik

30 YHP Den här kursen ger dig kunskap om stadsplanering och markexploatering, samt upphandling.

hållbarhet och energieffektivsiering

20 YHP Den här kursen ger dig kunskap om aktuella och planerade regelverk för nyproduktion.

Examensarbete

30 YHP I examensarbetet gör du en självständig analys inom brancshrelaterat område.

LIA 1

60 YHP Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam

LIA 2

60 YHP Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar och med större självständighet kunna utöva den yrkesroll som utbildningen leder till.

 

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c

ELLER

  • Bygg och anläggning 2

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. 

 

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!

Vill du studera något annat? KYH har YH-utbildningar inom samhällsbyggnad, ekonomi, data och IT. Se alla våra utbildningar här!