Byggproduktionsledare Nyproduktion

EU OCH SVERIGE BEHÖVER byggproduktionsledare inom nyproduktion

Den största bristen i byggsektorn gäller byggproduktionsledare. Efterfrågan inom nyproduktion är mycket stor, accelererande och väntas bestå en längre tid. Byggandet i storstadsregionerna till följd av ökad folkmängd, politiska beslut och inte minst den kraftiga satsningen som de flesta stora entreprenörer gör på exklusiva bostadsrätter i storstadsmiljön. 

Utbildningen och karriärvägar

Efter examen från den här utbildningen kan du gå rakt in i anställning som arbetsledare eller byggproduktionsledare inom nyproduktion. Utbildningen bygger på tekniska terminer, ritningsläsning, och bland annat att utfära beräkningar.

Utbildningen är självklart hopsatt tillsammans med företag som vill anställa dig efter examen. Sammantaget är det en riktigt spetsig utbildning som ger dig ett bra avstamp inför framtiden.

Stockholm

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

Innehåll & kurser

Som byggproduktionsledare behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen, bland annat byggproduktion och ekonomi, hållbarhet och energieffektivsiering,  ledarskap och installationssamordning. En stor del av utbildningen är LIA, där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar. 

byggprocessen

20 YHP I den här kursen lär du dig om byggprocessens skeden och du lär dig redogöra för ett byggprojekts organisation.

fuktsäkerhet

20 YHP Här får du kunskaper om fuktteori och risker vid byggnationer.

insallationssamordning

20 YHP I den här kursen får du lära dig om el, värme/kyla, luft och olika larmsystem. 

ledarskap

40 YHP Kursen ger dig kunskap om hur du förstår din roll i processen och metoder för att fungera i sitt arbete. 

i

byggproduktion och ekonomi

30 YHP Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt genom effektiv ledning och produktionsstyrning.

r

geoteknik och byggnation

20 YHP Du lär dig här om byggnadstekniska egenskaper hos jord och berg och olika metoder att bygga över och under marknivå. 

kma - kvalitet, miljö och arbetsmiljö

20 YHP Den här kursen ger dig kunskaper i arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och regler.

entreprenadjuridik

30 YHP Den här kursen ger dig kunskap om stadsplanering och markexploatering, samt upphandling.

hållbarhet och energieffektivsiering

20 YHP Den här kursen ger dig kunskap om aktuella och planerade regelverk för nyproduktion.

konstruktionsteknik

20 YHP Här lär du dig om vad som styr val av konstruktion och de övriga tekniska delarna. 

Z

projektering

30 YHP Denna kurs ger dig kunskaper att kunna läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar för byggprojekt.

Examensarbete

40 YHP I examensarbetet gör du en självständig analys inom brancshrelaterat område.

LIA 1

60 YHP Under den första LIA-perioden prövar du yrket i verkligheten och arbetar i ett projektteam

LIA 2

60 YHP Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar och med större självständighet kunna utöva den yrkesroll som utbildningen leder till. 

 

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c

ELLER

  • Bygg och anläggning 2

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet. Dessutom kan du bli behörig genom att gå en av våra kostnadsfria preparandkurser.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!