Affärsutvecklare Digital Handel

Ansökan är stängd men öppnar i februari för hösten 2019

Två år, sen är du
affärsutvecklarE!

Är du intresserad av försäljning och E-handel? Utbildningen Affärsutvecklare Digital Handel ger dig rätt kompetens för att bli attraktiv på arbetsmarknaden.

BRANSCHEN

E-handeln växer kraftigt och den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökar med 16 procent per år. E-handeln börjar ta andelar av den totala detaljhandeln och kundernas förändrade konsumtionsmönster innebär att handeln behöver anpassa sig.

Behovet av kompetent personal inom digital handel är därför mycket stort. Handeln på nätet förändras snabbt och idag använder konsumenter internet till mycket mer än att bara handla. Kundernas förändrade konsumtionsmönster gör också att de fysiska butikerna måste anpassa sig. Allt fler företag ser fördelar med att satsa på näthandel som ytterligare en försäljningskanal. Mobiltelefonen blir viktigare och handeln måste därför ha en strategi för hur man ska möta kunden i mobilen. Teknikförändringen och hur vi använder nätet gör att branschen numera talar om digital handel till skillnad från tidigare begreppet e-handel.

MED KUNDFOKUS INOM DIGITAL HANDEL

Handeln behöver fokusera på kunden i stället för på konkurrenten. Kundorienteringen innebär därför att handeln kommer närmare sina kunder och får en stärkt relation till dem. Branschens efterfrågan på denna kompetens ligger till grund för utbildningen Affärsutvecklare Digital Handel.

KUNSKAP, FÄRDIGHET OCH KOMPETENS

Utbildningen ger dig som studerande en helhetsbild av yrket och förståelse för branschen genom både teori och praktik. Som studerande kan du se fram emot att få en konkurrenskraftig utbildning inom digital handel med fokus på att utveckla lönsamma affärer.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som t.ex. Affärsutvecklare, Key account manager, E-handelsansvarig, B2B säljare, E-handelsrådgivare och Marknadskoordinator inom de digitala kanalerna.

Malmö

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

ingångslön

Innehåll & kurser

Som affärsutvecklare inom digital handel behöver du specialkunskaper inom flera områden. Därför läser du flera olika ämnen. Bland annat projektledning, e-handel, affärsekonomi och marknadsföring. En stor del av utbildningen är LIA där du är ute på något av de många branschföretagen och praktiserar. 

E-handel 1

55 YHP Kursen ger grundläggande förståelse för Supply Chain Management (SCM) inom e-handel. Kursen behandlar SCM-området i olika processer och flöden som finns genom hela försörjningskedjan inom e-handel; från inköp, inleverans, lagerhantering, försäljning, utleverans till slutkund och tillbaka både fysiskt och elektroniskt. Kursen fokuserar på 3 områden: produktflödet, informationsflödet och penningflödet. Efter kursen ska du ha grundläggande förståelse för samtliga processer som styr e-handel samt tillhörande kostnader och resursutnyttjande. Du får insyn i processeffektivisering med hjälp av olika IT-system och får övergripande förståelse för integrationsproblematik mellan olika affärssystem och förståelse för kopplingarna mellan leverantörer, producenter och konsumenter.

E-handel 2

40 YHP I denna kurs får du grundläggande teknisk förståelse för e-handel samt kännedom om olika e-handelsplattformar och dess integrationsmöjligheter med affärssystem rörande order, lagerhållning, fakturering och logistik. Kursen berör i huvudsak informationsflödet rörande e-handel inom Supply Chain Management. De tekniska komponenterna och tjänsterna som möjliggör e-handel betonas extra starkt med fokus på att förstå tekniken och framför allt förstå affärsnytta med olika tekniska lösningar och driftmöjligheter. Kursen lägger sin tekniska betoning på EDI och integrationslösningar mellan affärs-, order-, logistik- och bokföringssystem..

Omvärldsanalys & marknadsföring

30 YHP Denna kurs ger dig kunskap om omvärldsanalys för strategisk utveckling av företag och organisationer, och goda färdigheter i att genomföra en konkurrentanalys. Du ska känna till grundläggande begrepp, olika metoder och verktyg för praktisk problemlösning inom digital handel. Efter avslutad kurs ska du även kunna identifiera målgrupper och anpassa erbjudanden, marknadsföringsstrategier, aktiviteter för digitala kanaler och sociala medier på ett effektivt sätt.

w

Teambuilding

5 YHP Målet med kursen är att du ska få insikt och kunna beskriva grundläggande processer i en grupps utveckling samt ge dig förutsättningar för att kunna reflektera över din egen roll som gruppmedlem. Kursen ska även skapa grunden till ett fungerande samarbete inom gruppen/klassen och vara en introduktion för vad de olika momenten i utbildningen innebär för yrkesrollen.

 

i

Projektledning

20 YHP Kursen ska ge kunskaper och färdigheter inom projektorganisation och ledarskap. Du ska efter kursen ha tillägnat dig kunskaper och färdigheter inom: projektplanering och projektstyrning, skriftlig och muntlig kommunikation, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete, samt olika projektmodeller. Du ska även förstå vikten av att utveckla det egna pedagogiska ledarskapet.

Affärsekonomi

10 YHP Kursen ska ge dig grundläggande förståelse för ett företags ekonomi och villkor för företagande. Under kursen studeras affärsmodeller, bolagsformer, kalkylering, budget, bokföring och redovisning. Efter kursen ska du kunna granska och utföra lönsamhetsberäkningar för en mindre digital sälj- och marknadsaktivitet.

Affärsjuridik

10 YHP Efter avslutad kurs har du en förstå­else för juridiska aspekter av e-handeln. Under kursen behandlas distanshandels­lagen, PUL, marknadsrätt, avtalsrätt, internationell handel, produktansvarsregler, immaterialrätt, konsumenträtt, handelsrätt och transporträtt. Efter kursen ska du kunna tolka juridiska dokument och avtal på ett korrekt sätt.

Affärsmannaskap

25 YHP I denna kurs får du kunskaper och färdigheter inom affärsetik, entreprenörskap, affärsutveckling och affärsförhandling. Målet är att du ska kunna utföra grundläggande analys av e-handelsverksamheters sälj och marknadsarbete och föreslå åtgärder utifrån kundnytta och lönsamhet. Kursen går igenom modeller, metoder och processer inom företagande. Kurserna affärsekonomi och affärsjuridik implementeras här så att du ska kunna få ett helhetsgrepp över en verksamhets idé och utvecklingspotential.

Key Account Management

50 YHP Målet med kursen är att du som studerande ska få kunskap om redskap för hur man leder och utvecklar lönsamma och långsiktiga samarbeten med kunder. Du ska även kunna hitta nya möjligheter till utvecklingen av både för företagets och kundens organisation. Du ska också kunna implementera nyckelkundsstrategier i en organisation. Kursen går igenom centrala modeller och teorier för hur strategiskt account managementarbete planeras och genomförs. Detta tillämpas sedan praktiskt i case.

Examensarbete

50 YHP Under examensarbetet ska du visa att du kan omsätta dina förvärvade kunskaper från utbildningen. Kursens mål är att du självständigt ska planera, analysera och genomföra ett sälj- och/eller marknadsföringsprojekt inom digital handel.

Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt och försvaras vid en opponering.

LIA 1

45 YHP Kursen syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för de kunskaper och färdigheter som du inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Kursen ska också utveckla grundläggande yrkespraktiska kunskaper och nya kunskaper för arbetet med affärsutveckling inom digital handel.

LIA 2

60 YHP Kursen syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för de kunskaper och färdigheter som du inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. LIA-kursen ska även ge dig nya kunskaper i att självständigt kunna ingå i team eller projekt inom sälj- och marknadsarbete. Efter avklarad kurs ska du ha den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa dig i ditt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Svenska B/Svenska 2/Svenska 1-3/Svenska som andra språk 1-3
  • Engelska A/Engelska 5

ANSÖKNINGSPERIODEN ÄR STÄNGD FÖR DEN HÄR UTBILDNINGEN!

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet.

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!

Tänk på att det är viktigt att kunna bistå med egen bärbar dator på den här utbildningen.