Affärsutvecklare Digital Handel Logistik

är du nästa affärsutvecklare inom digital handel och logistik?

Om du börjar på den här utbildningen till Affärsutvecklare kommer du om två år vara fullfjädrad med specialisering inom digital handel och logistik.

Vi har tagit fram den här vassa utbildningen ihop med företag i branschen. Även om e-handelsföretag kan ha sin logistikavdelning placerad var som helst följer arbetsmarknaden grovt sett regional folkmängd och särskilt i Stockholm.

den senaste inriktningen

En e-handelsutvecklare mot logistik arbetar med att utveckla företagets digitala infrastruktur. Du blir en förmedlande länk mellan e-handelsprocessens olika delar, som försäljning och logistik.

Eftersom e-handel bara funnits under drygt tiotalet år och är den starkast växande försäljningskanalen så växer också arbetsmarknaden för denna yrkesroll.

Innehåll & kurser

Utbildningen bygger på att ta till sig ny kunskap och utveckla kompetenser och färdigheter som branschen efterfrågar. Kurserna nedan speglar detta. Gå längre ned på sidan för att se en kort beskrivning av vilka kurser som ingår i utbildningen.  

Hej! Vi hjälper dig med frågor
om utbildningen och ansökan
RING 076-885 21 32
MAILA antagningen@kyh.se
Eller chatta med oss.

Stockholm

YH-poäng

%

Praktik

studieplatser

affärsekonomi

20 YHP Kursen ger dig kunskp för ett företags ekonomi och villkor för företagande.

e-handel 1 - handel, internationellt och nationellt

30 YHP  Här får du lära dig om vad som krävs för att driva affärsverksamhet inom e-handel lokalt, nationellt och globalt.

omvärldsanalys och marknadsföring

35 YHP  Kursen ger dig kunskaper om omvärldsanalys och digital marknadsföring.

i

affärsmannaskap

20 YHP Den här kursen ger dig kunskaper inom bland annat affärsetik, entreprenörskap och affärsutveckling.

e-handel 2 - logistik/innovation/digital infrastruktur

35 YHP Här lär du dig om hur du kravställer ett företags digitala kommunikation, infraktruktur, logistik och innovationsprocess.

w

teambuilding och branschkunskap

10 YHP Här får du insikt i hur du kan beskriva processer i en grupps utveckling.

försäljning

45 YHP  Här får du kunskaper om försäljningens förutsättningar, villkor och framgångsfaktorer.

r

e-handel 3 - returhantering, tull och fraktkostnader

35 YHP Kursen går igenom regler för tull och moms samt leverans- och fraktvillkor.

Examensarbete

30 YHP I den här kursen gör du ett självständigt arbete inom utbildningens branschområde.

LIA 1

60 YHP Under den första LIA-perioden utvecklar du grundläggande yrkespraktiska kunskaper.

LIA 2

80 YHP Under LIA 2 får du möjlighet att ta större ansvar och det ger dig en fördjupad förståelse för arbete i branschen.

 

Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land med minst godkänt betyg i:

  • Matematik B / Matematik 2a, 2b, 2c
  • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andra språk 2
  • Engelska B / Engelska 6

Obehörig? Vi hjälper dig!

Saknar du något behörighetskrav? Ge inte upp – vi tittar inte bara på dina pappersbetyg utan också på ditt CV och dina kunskaper som helhet.

 

Kontakta vår hjälpsamma antagning om du vill ha hjälp med behörigheten!