Att göra det vi inte är skyldiga att göra

När du börjar hos oss är det vår skyldighet att förbereda dig för yrkeslivet. Det innebär att förse dig med rätt kunskap och kompetens, men det handlar också om att lära dig möta arbetsmarknadens och dina egna förväntningar. Och det kräver mer av oss som utbildningsanordnare än att ordna högklassiga kurser.

%

Har jobb redan innan examen

%

Får jobb efter utbildningen

%

Är nöjda med studierna på KYH

Vad är det då vi inte är skyldiga att göra?

Efter år av erfarenhet av att anordna YH-utbildningar har vi hittat fyra saker som vi inte är skyldiga att göra, men som gör våra nyexaminerade mer attraktiva på arbetsmarknaden och förbereder för ett framgångsrikt yrkesliv.

Hälsa och personliga relationer

Livet är en krokig väg, kör du för fort åker du av. Kost, motion, sömn och relationer. Fyra viktiga delar för att du ska må bra. Vi bryr oss om våra kandidater. Verkligen
bryr oss. Därför hjälper vi dig att skapa utrymme och tid för återhämtning.

SPETSA dIN utbildning

Alla som kommer till oss har olika mål med sin utbildning. Våra utbildningar tar hänsyn till dig som kandidat. Vi ser till att anpassa utbildningen efter just dina förutsättningar och önskemål. Bland annat erbjuder vi kostnadsfritt minst en diplomkurs inom exempelvis ledarskap och projektledning.

Coaching och ledarskap

Att lyckas handlar om att lära känna sig själv. Det har nämligen visat sig att människor som snabbt får verktyg att förstå sina starka respektive svaga sidor får en större motivation och presterar bättre. Det kan göra lite ont, men du blir en lyckligare människa.

Nätverk och affärsrelationer

Att tidigt börja bygga ett yrkesnätverk ger dig en större förståelse för vad som förväntas av dig efter utbildningen. Genom att hjälpa dig och arbetsmarknaden att träffas, sänker vi trösklar och skapar relationer som i många fall leder till arbete, och i vissa fall långvarig vänskap.

Att läsa på Yrkeshögskola

KYH förser arbetsmarknaden med spetskompetens inom IT, Ekonomi, Miljö och Samhällsbyggnad. En yh-utbildning är en mycket effektivare väg till en ny framtid än en generell treårig högskoleutbildning.

Om du liknar de flesta av våra studerande söker du förändring och ett nytt, spännande yrkesliv. Vårt mål är att ge dig en väg in i ditt nya liv och förse våra företag med väl förberedda och motiverade medarbetare. Genom nära dialog med arbetslivet kan vi matcha både dina och företagens förväntningar.

Vi har sedan starten 2007 skapat utbildningar som tagit människor till sina drömjobb.

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är eftergymnasiala utbildningar som präglas av arbetsmarknadens behov och har ett mycket nära samarbete med näringslivet.

Alla våra utbildningar är framtagna och drivs tillsammans med företag och organisationer som anställer våra studerande efter examen.

Vårt uppdrag är att ge dig en högkvalitativ yrkeskompetens som gör dig anställningsbar direkt efter examen. Men vi vill göra mer än så – vi vill förbereda dig för ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Karriärrådgivning, diplomkurser, företagsbesök, faciliterade branschmöten och möjligheter till utlands-LIA är några av de saker som du har tillgång till som KYH-studerande. Vi tror att det ger dig extra fördelar i ditt nya yrkesliv.

så här styrs våra utbildningar

Alla utbildningar styrs av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av företag, KYH:s utbildningsledare, en företrädare för skolväsendet och minst en studeranderepresentant. Ledningsgruppen utvecklar utbildningen och dess innehåll kontinuerligt och ser till att den ger rätt kunskaper och håller hög kvalitet.

YrkesHÖGSKOLEexamen

Efter avklarade, fullständiga studier kan du ta ut en Yrkeshögskoleexamen. Det är en officiell examen som är kvalitetssäkrad av staten genom Myndigheten för yrkeshögskolan.

För mer information, besök www.myh.se

Efter examen

Mer än 90% av våra studerande börjar arbeta direkt. Många företag, särskilt inom bygg och IT, föredrar att anställa Yh-utbildade, tack vare att man har en spetsig utbildning och kommer in i arbetet snabbare än personer med en allmän högskoleutbildning.

Lönenivåerna och karriärmöjligheter  för yh-examinerade ligger i linje med vad man kan räkna med efter en treårig yrkesinriktad högskoleexamen.

Integritet

Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy.