Utbildningar
som betalar av studielånet!

Nästan alla som studerar tar studielån för att ha råd. Det är ett lån från ditt framtida jag som har ett jobb och tjänar pengar. Just därför ser vi till att alla våra utbildningar är så spetsade och bra att du verkligen ska kunna få ett jobb som betalar av studielånet!

För lite mer än 10 år sedan startade vi med ambitionen att bli Sveriges bästa yrkeshögskola. Vi skulle skapa utbildningar inom de absolut mest efterfrågade områdena och ha många engagerade företag och organisationer med oss i ryggen.

Idag är vi där! I de flesta av våra klasser som tar examen i år uppger mer än hälften att de har jobb långt innan examen. Företagen fullständigt drar i våra studerande och alla verkar mycket nöjda med utbildningen.

Det är vi riktigt stolta och glada över såklart!

 

Det är fantastiskt att se hur våra studerande så snabbt kommer ut i arbete. Men en utbildning på KYH ska vara mer än så , det ska vara en plattform för att bygga en helt ny framtid. Våra studenter har höga ambitioner och en av våra viktigaste uppgifter är att leverera utbildning som motsvarar deras och företagens förväntningar!

Anders Wikström

VD på KYH

%

Har jobb redan innan examen

%

Får jobb efter utbildningen

%

Är nöjda med studierna på KYH

Vi tror på…

Gå rakt på mål

Du som studerar hos oss vill ha ett kvalificerat jobb. Våra samarbetsföretag vill ha vassa medarbetare som bidrar till att utveckla företaget. Vår uppgift är att hjälpa både dig och företagen att komma i mål. Hos oss får du vad som krävs för att bli en värdefull medarbetare – metoder, arbetssätt och lösningar och dessutom alltid med ett öga öppet mot den senaste spetskunskapen. Varken du eller vi vill slösa bort tiden!

 

Ansvar

Vi tror på att göra sitt bästa. I alla lägen. Vi strävar efter att hela tiden utveckla våra arbetssätt, ta in de bästa utbildarna och de mest utmanande projekten.

Utveckling

En nyanställd idag behöver kunna andra saker än en nyanställd för fem år sedan. Och medan du studerar hos oss rullar utvecklingen vidare. Därför står våra utbildningar inte stilla. Vi jobbar tätt ihop med våra branschföretag för att ge dig den mest aktuella kunskapen och de senaste arbetssätten. Kommer det en ny teknik eller ett nytt regelverk har vi lagt in det i utbildningen högst några månader senare.

Att läsa på Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är eftergymnasiala utbildningar som präglas av arbetsmarknadens behov och har ett mycket nära samarbete med näringslivet.

Samtliga av KYH:s yrkeshögskoleutbildningar är framtagna tillsammans med det privata näringslivet, myndigheter, högskolor, universitet och offentliga förvaltningar.

Det primära syftet med en yrkesutbildning är att ge studenten en högkvalitativ yrkeskompetens som är attraktiv för den aktuella arbetsmarknaden. Studenten får både teoretiska kunskaper och yrkeserfarenheter redan under utbildningstiden och är på så sätt “självgående” arbetskraft direkt efter avslutad utbildning.

Vår erfarenhet visar att de allra flesta får jobb direkt efter avslutad utbildning.

Alla våra utbildningar har en ledningsgrupp bestående av KYH:s representant, företrädare från högskola/universitet och det offentliga skolväsendet, studerande samt representanter för näringslivet. Ledningsgruppen utvecklar utbildningen och dess innehåll kontinuerligt och ser till att den ligger rätt i tiden. Företagen tar också emot studerande på arbetsplatsen för LIA (lärande i arbete) under utbildningstiden.

Yrkesexamen

Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en examen. Följande examina finns:

  • Yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 200 Yh-poäng (1 års heltidsstudier).
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 400 Yh-poäng (2 års heltidsstudier), att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) och att ett examensarbete ingår i utbildningen.

För mer information, se gärna www.myh.se

Efter examen

Efter fullgjorda studier är du rustad för att börja arbeta direkt men om du är intresserad av fortsatta studier har du möjlighet att vidareutbilda dig både i Sverige och i andra länder.

Utomlands kan du läsa till Bachelor-examen eller läsa enstaka kurser vid olika universitet, t.ex. Bond University, Australien. Du får tillgodoräkna dig delar av utbildningen vid KYH. Du har möjlighet att få studielån även för dessa studier.