Studiebesök hos JM i Stockholm

De studerande på Energispecialist Byggnader fick träffa driftteknikern Jonas Gotthardsson för en praktisk genomgång i undercentralen i en av de fastigheter JM Bygg håller på att uppföra i Norra Djurgårdsstaden.

Tack till Kjell-Åke Henriksson och Jonas Gotthardsson från JM som gjorde besöket möjligt!