Mobile Web Developer i Malmö byter namn

För att bättre spegla yrkesrollen och den förändring som har skett sedan utbildningen beviljades så har nu ledningsgruppen beslutat att byta namn till Frontend Web Developer.

”Behovet är väldigt stort av just frontend utvecklare. Därför måste vi vara tydligare med vilken yrkesroll som denna utbildning leder till”, säger Leslie Holm, verksamhetsansvarig KYH Malmö.