KYH i Malmö söker utbildningsledare med byggbakgrund

KYH söker nu en utbildningsledare med ett stort intresse av nätverkande och att skapa utveckling i samarbete med näringslivet. Förutom god förmåga och vilja att knyta företagskontakter söker vi dig med ett stort engagemang för de studerande med tonvikt på pedagogisk coaching inför, under och efter den arbetsplatsförlagda utbildningen.

I höst startar vi upp två nya utbildningar i Malmö, Mätningstekniker samt Entreprenadingenjör och vi söker speciellt dig med teknisk bakgrund och erfarenhet av byggbranschen och byggprocessen!

Mätningstekniker gör mätningarna som ligger till grund för framtidens samhällsplanering. Som väg- och tunnelbyggen, broar, bostäder och markanläggning. Projekt där mätningsteknik är avgörande. Arbetet som mätningstekniker innebär både arbete ute på fältet med mätningar och på kontoret för bearbetning och analys av insamlad data.

Entreprenadingenjören ansvarar för projektets inköp, förhandlar med entreprenörer och leverantörer samt sköter upphandlingar och bevakar leveranser. Entreprenadingenjören sköter planering och beräknar behov och veta vad som behövs och när det behövs samt tar fram kostnadskalkyler, planeringsunderlag och kontrakt.

Är du den vi söker? Hör av dig till Annika Jidegren, Verksamhetsansvarig, på tfn: 0768-85 21 35