För dig som är företagare!

Är du intresserad av att rekrytera en nyexaminerad specialist? Alla våra utbildningar innehåller minst 25% Lärande I Arbete (LIA/praktik), vilket innebär att studenterna som examineras från oss är förberedda på det riktiga arbetslivet. Vi söker också kontinuerligt nya företag och organisationer som är intresserade av att ta emot studenter på LIAn. Längst ner på sidan kan du läsa lite svar på vanliga frågor kring LIA.

2019 års företagsdag sker 23 januari i Göteborg och 20+21 februari  i Stockholm

– kontakta respektive orts karriär- och studiesamordnare för mer information!

 

om kyh

För lite mer än 10 år sedan startade vi med ambitionen att bli Sveriges bästa yrkeshögskola. Vi skulle skapa utbildningar inom de absolut mest efterfrågade områdena och ha många engagerade företag och organisationer med oss i ryggen.

Idag är vi där! I de flesta av våra klasser som tar examen i år uppger mer än hälften att de har jobb långt innan examen. Företagen fullständigt drar i våra studerande och alla verkar mycket nöjda med utbildningen.

Det är vi riktigt stolta och glada över såklart!

Det är fantastiskt att se hur våra studerande så snabbt kommer ut i arbete. Men en utbildning på KYH ska vara mer än så , det ska vara en plattform för att bygga en helt ny framtid. Våra studenter har höga ambitioner och en av våra viktigaste uppgifter är att leverera utbildning som motsvarar deras och företagens förväntningar!

Anders Wikström

VD på KYH

LIA-perioder

Nedan kan du se vilka perioder våra studenter är ute på LIA. För klasserna med  start -16 är LIA 2 under år 2017-2018. För klasserna med start -17 är LIA 1 under 2017-2018 och LIA 2 under 2018-2019.

Vill du ha en KYH:are på ditt företag? Kontakta ansvarig utbildningsledare

Energispecialist Byggnader ÅK 2: vecka 46 2018 -11 2019
Entreprenadingenjör ÅK 2: vecka 46 2018-5 2019
Energispecialist Byggnader ÅK 1: v 15-23 2019
Entreprenadingenjör ÅK 1: v 13-24 2019
Miljösamordnare Byggnader ÅK 1: v 36-43 2019
Mätningsingenjör bygg & anläggning ÅK 1: v 42 2019-16 2020
Teknisk testare ÅK 1: v 1-19 2020

frågor och svar - lia

 

 

Vad innebär LIA?

LIA betyder lärande i arbete, som också kan beskrivas som en praktik. LIA är en arbetsplatsförlagd kurs där utbildningens innehåll omsätts i en praktik med konkreta arbetssituationer och praktisk problemlösning ute i arbetslivet. Alla yrkeshögskoleutbildningar innehåller minst 25% LIA, men det kan variera hur mycket per utbildning. Våra utbildningar varierar mellan 25-34%.

Under LIA-perioden får studenten praktisk erfarenhet av det område denne studerar till vilket gör att studenten kliver ut ur utbildningen förberedd och extra kunnig. Det är också en viktig del mellan KYH och branschen. 9 av 10 får arbete inom branschen efter examen.

Hur går det till när en student söker LIA?

Våra studenter tar kontakt med er och skickar iväg sitt CV och personliga brev. Ni tar in studenten på intervju och när ni bestämt er att ta emot LIA skickar vi ut ytterligare information om LIA, handledarroll och studentens kommande uppgifter.

Vad innebär handledarrollen?

Handledaren är viktig för både studenten och KYH. Som handledare guidar du studenterna inför deras framtida yrkesroll.  Att vara handledare bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får uppdaterad kompetens och bidrar med studenternas utveckling.

Är studenten försäkrad under LIA?

Ja, alla våra studenter är försäkrade via Kammarkollegiet. Denna försäkring ger yrkeshögskolestuderande ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Du kan läsa mer om detta på MYHs hemsida.