KYH_site_bygg_oh_skiss_färg_2

För företag

Våra yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med företag och branschorganisationer. Det är ditt företags behov av kommande kompetenta medarbetare som styr utbildningarnas innehåll. Vi är därför alltid öppna för nya samarbetsmöjligheter med ditt företag, och är genuint intresserade av att diskutera era kompetensbehov.

Lärande i arbete – LIA

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller LIA-Lärande i arbete. LIA-perioderna varierar i längd från 8–19 veckor, beroende på vilken utbildning det är. Våra studenter är en värdefull resurs för ditt företag, genom LIA-perioden får den studerande en unik möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiska hos ditt företag. Som LIA-företag får ni en chans att ta emot en motiverad, engagerad och vetgirig student, och möjligheten att ytterligare vidareutveckla den studerandes kompetens. Det har resulterat i att många av företagen som tagit emot våra studenter på LIA har varit så nöjda att de erbjudit dem anställning efter utbildningen. Är du intresserad av att ta emot LIA-student? Kontakta oss på info@kyh.se eller ring oss på telefon: Göteborg: 076-885 21 35 – Malmö: 0768-852128 – Stockholm: 076-8852122
Se våra praktikperioder >

Ledningsgrupper

Samtliga våra YH-utbildningar har en ledningsgrupp kopplad till sig med representanter från branschen. Det är ledningsgruppen som styr utbildningen. Det är den och dess näringslivsrepresentanter som har rätten att ändra i kurser under pågående utbildning, det är även ledningsgruppen som granskar att vi som utbildningsanordnare håller hög kvalitet på utbildningarna. Om du vill vara med och forma innehållet i en viss utbildning, för att kunna hitta rätt kompetens i framtiden, är detta en ypperlig chans. Ledningsgruppen träffas fyra gånger per år. Vill du ingå i ledningsgrupp, eller har du tankar om andra utbildningar som du ser behov av? Kontakta oss på info@kyh.se  eller ring oss på telefon 08-410 821 22.

Kompetens

För att säkra utbildningarnas teoretiska innehåll anlitar vi personer med stor erfarenhet från branschen, både som gästföreläsare men också som föreläsare för hela eller delar av olika kursmoment. Många av våra samarbetspartners tar även emot studenter på studiebesök, vilket är mycket uppskattat av våra studenter. Vill du få möjligheten att själv presentera ditt företag? Kontakta oss på info@kyh.se eller ring oss på telefon 08-410 821 22.

Element

Become a Member


Continue