I slutet av augusti drar massor av nya utbildningar igång hos oss! På några av våra utbildningar inom samhällsbyggnad finns det fortfarande chans att komma in.

I listan nedanför kan du se vilka utbildningar inom somhällsbyggnad som det fortfarande går att söka till. De utbildningar som har platser kvar har du stor chans att komma in på om du är behörig eller ser till att bli det, vi hjälper dig så gott vi kan med det!

Utbildningar som det står reservplatser på är idag fulla men reservlistan är inte lång och om det blir få som dyker upp vid uppropet har du en chans att få en plats på utbildningen.

Kontatka gärna vår antagning om du har några frågor eller funderingar!

Utbildningar inom husbyggnad

Mätningsingenjör bygg och anläggning

Göteborg (platser kvar)

Stockholm (platser kvar)

Malmö (reservplatser)

Byggproduktionsledare nyproduktion

Stockholm (platser kvar)

Östersund (platser kvar)

Norrtälje (platser kvar)

Gävle (platser kvar)

Entreprenadingenjör

Stockholm (platser kvar)

Göteborg (platser kvar)

HÅLLBARHET, ENERGI OCH FASTIGHETSTEKNIK

Energispecialist byggnader 

Göteborg (platser kvar)

Malmö (reservplatser)

Miljösamordnare byggnader

Göteborg (platser kvar)

Fastighetsingenjör tekniska system

Växjö (platser kvar)

Eskilstuna (platser kvar)

Norrtälje (platser kvar)

Ronneby (platser kvar)

Gävle (platser kvar)

Teknisk fastighetsförvaltare 

Stockholm (platser kvar)